Ny studie: Forskningsartikler blir vanskeligere og vanskeligere å forstå

Forskningsartikler blir i økende grad vanskeligere å lese og forstå. Dette viser en ny undersøkelse, som peker på at tendensen blant annet skyldes et stort antall akronymer (forkortelse dannet av et ords forbokstaver, som f.eks. AIDS), lange setninger og en ugjennomtrengelig sjargong.

I undersøkelsen, som offentliggjøres i eLife, analyserte forskere ved det australske Queensland University of Technology bruken av ​​akronymer i mer enn 24 millioner titler på studier og 18 millioner abstrakter i den biomedisinske databasen PubMed i perioden 1950-2019. Forskerne fant ut at 19 prosent av titlene og 73 prosent av abstraktene inneholdt minst ett ​​akronym. Av de omkring 1,1 millioner identifiserte akronymene ble de aller fleste (79 prosent) brukt færre enn ti ganger i den videnskapelige litteraturen. Undersøkelsen fant også at hyppigheten av ​​akronymer brukt i abstracts er tidoblet siden 1956, fra 0,4 akronymer per 100 ord til fire akronymer per 100 ord.

En av hovedkreftene bak undersøgelsen, statistiker Adrian Barnett ved Queensland University of Technology, oppfordrer i en artikel i Nature Index forskere til å tenke seg ekstra godt om, før de introduserer nye akronymer i artiklene sine. Hvis et abstrakt er vanskelig å forstå, er det mindre sannsynlig at det lokker folk til å lese hele manuskriptet, mener han.

Lengre titler og vansekligere språk

Undersøkelsen fra Queensland University viser også at den samlede lengden av titler og abstrakter er steget. Det samme ble konkludert i en analyse fra 2017 av mer enn 700.000 abstrakter i artikler som er publisert i biomedisinske og biovitenskaplige tidsskrifter mellom 1881 og 2015. Forskerne bak denne analysen fant frem til at det gjennomsnittlige antallet med stavelser i hvert ord, prosentdelen av ​​vanskelige ord samt lengden av ​​setninger var steget støtt i undersøkelser offentliggjort siden 1960.

Analysen viste også en stigning i bruken av ​​komplekst språk i akademiske artikler, noe som, ifølge forskerne, tyder på at forfatterne bak artiklene velger sjargongutttrykk der enklere ord ville være tilstrekkelig.

«Selv om vitenskapen er kompleks og en viss sjargon er uunngåelig, rettferdiggør dette ikke den fortsatte tendensen som vi har vist (...) Det er også verdt å overveie betydningen av ​​forståelighet av vitenskaplige tekster i lys av den seneste kontroversen omkring vitenskapens reproduserbarhet. Reproduserbarhet krever at resultater kan verifiseres uavhengig. For å oppnå dette skal rapportering av metoder og resultater være tilstrekkelig forståelig,» skriver forskerne bak analysen.

Ikke bare gjør alt for ordrike setninger og vanskelige ord artikler mindre lesbare, de kan også minske sin sannsynlighet for å bli sitert. En analyse () utført ifjor viste at de titlene som ble mest sitert var på maksimalt ti ord. I en annen undersøkelse tidligere i år ble forholdet mellom bruken av ​​sjargong og sitater i 21.486 artikler analysert. Her konkluderte forfatterne med at sjargon i tittel og abstrakt markant reduserer antallet sitater som en publisert studie oppnår.

Redaksjon

Kristian Lund
Adm. direktør, sjefredaktør
E-mail:  kristian@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 29 45 90

Nina Vedel-Petersen
Sjefredaktør og partner
E-mail: nina@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 74 82 95

Helle Torpegaard
Redaksjonssjef
E-mail: helle@medicinsketidsskrifter.dk

Anne Mette Steen-Andersen
Vitenskapelig redaktør
E-mail: amsa@medicinsketidsskrifter.dk

 

Kommersiell

Benjamin Müller
Kommersiell leder
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Marianne Østergaard Petersen
Nordisk annonseringsdirektør
marianne@medicinsketidsskrifter.dk

Malene Laursen
Reklamekonsulent
malene@medicinsketidsskrifter.dk

 

 

Informasjon

Annonser

Personvern

Bruk av cookies

Redaksjon

Kristian Lund
Adm. direktør, sjefredaktør
E-mail:  kristian@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 29 45 90

Nina Vedel-Petersen
Sjefredaktør og partner
E-mail: nina@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 74 82 95

Helle Torpegaard
Redaksjonssjef
E-mail: helle@medicinsketidsskrifter.dk

Anne Mette Steen-Andersen
Vitenskapelig redaktør
E-mail: amsa@medicinsketidsskrifter.dk

Kommersiell

Benjamin Müller
Kommersiell leder
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Marianne Østergaard Petersen
Nordisk annonseringsdirektør
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Malene Laursen
Reklamekonsulent
malene@medicinsketidsskrifter.dk

 

Informasjon

Annonser

Personvern

Bruk av cookies