Annonser

På Medicinske Tidsskrifters ulike sider kan det annonseres for relevante helseprodukter. Redaksjonen aksepterer utelukkende annonser for godkjente produkter med dokumentert virkning.

Medisinske Tidsskrifter finnes i tillegg som særskilte utgaver for profesjonelt helsepersonell. Derfor er det også mulig å annonsere for reseptpliktige medikamenter.

Kontakt: Nina Vedel Petersen

Vi har i utgangspunktet følgende annonseformater:

Bannerformat Max. kb GIF/JPG/PNG Max. kb HTML5 Plassering
930x180 60 kb 130 kb Toppbanner
300x250 50 kb 100 kb Mobil-, tekst- og høyrebanner
160x600 50 kb 100 kb Venstrebanner

 

Av hensyn til mobiltelefoner, er det nødvendig å levere formatet 300x250 som statisk bilde (JPG, PNG, eller GIF – max. 50kb), da dette er det eneste som kan vises på samtlige plattformer. I tillegg er det disse annonsene som brukes i nyhetsbrev.

 

NB! i enkelte versjoner av Outlook-programmet vises animerte GIF-filer vises forkortet, i form av første bilde. Animasjoner i nyhetsbrev bør derfor vise hovedbudskapet i første bilde, av hensyn til de brukerne som åpner nyhetsbrevet i Outlook.

Redaksjon

Kristian Lund
Adm. direktør, sjefredaktør
E-mail:  kristian@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 29 45 90

Nina Vedel-Petersen
Sjefredaktør og partner
E-mail: nina@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 74 82 95

Helle Torpegaard
Redaksjonssjef
E-mail: helle@medicinsketidsskrifter.dk

Anne Mette Steen-Andersen
Vitenskapelig redaktør
E-mail: amsa@medicinsketidsskrifter.dk

 

Kommersiell

Benjamin Müller
Kommersiell leder
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Marianne Østergaard Petersen
Nordisk annonseringsdirektør
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Malene Laursen
Reklamekonsulent
malene@medicinsketidsskrifter.dk

 

 

Informasjon

Annonser

Personvern

Bruk av cookies

Redaksjon

Kristian Lund
Adm. direktør, sjefredaktør
E-mail:  kristian@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 29 45 90

Nina Vedel-Petersen
Sjefredaktør og partner
E-mail: nina@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 74 82 95

Helle Torpegaard
Redaksjonssjef
E-mail: helle@medicinsketidsskrifter.dk

Anne Mette Steen-Andersen
Vitenskapelig redaktør
E-mail: amsa@medicinsketidsskrifter.dk

Kommersiell

Benjamin Müller
Kommersiell leder
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Marianne Østergaard Petersen
Nordisk annonseringsdirektør
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Malene Laursen
Reklamekonsulent
malene@medicinsketidsskrifter.dk

 

Informasjon

Annonser

Personvern

Bruk av cookies