Eksperimentell CAR NK-celleterapi viser lovende takter mot fremskreden AML

EHA: Behandling med en CD33 CAR NK-celleterapi kan vise seg å bli en virksom behandlingsstrategi mot fremskreden akutt myeloid leukemi.

Dette antyder de primære effekt- og sikkerhetsdataene fra en fase 1-studie som ble presentert på EHA 2022.

Pasienter med relapsert/refraktær akutt myeloid leukemi (AML) har hittil ikke hatt utbytte av å bli behandlet med CAR-T-celleterapi. Behandlingen har hatt begrenset effekt og alvorlige bivirkninger.

Én av de største utfordringene med bruken av CAR-T-celleterapi til behandling av AML er at flere av de opplagte målene på tumorcellene også er uttrykt gjennom friske blodstamceller, som for eksempel CD33. Det har derfor vært behov for å tenke i nye baner.

fase 1-studien har forskerne designet en CD33 CAR som gjenkjenner AML-cellene, men det var NK-cellene som - i stedet for at T-cellene – ble genetisk manipulert til å uttrykke den kimære antigenreseptoren. Data fra studien tyder på at strategien har potensiale. Fire av de fem pasientene som ble behandlet med CD33 CAR-NK hadde – 28 dager etter infusjonen - ingen målbar restsykdom (MRD).

Behov for lengere oppfølging

Studien inkluderte fem pasienter i alderen 18 til 65 år med relapsert/refraktær AML. Pasientenes mediane tumorbyrde før infusjonen var 31 prosent. De fikk anti-CD33 CAR NK-celler (6×108, 1.2×109 eller 1.8×109 celler per omgang) etter at de – i inntil fem dager - var blitt forbehandlet med Fludarabin og Cytoxan. Studiens primære endepunkt var responsrate på den 28. dagen etter avsluttet behandling og bivirkninger.

Tre pasienter ble behandlet med tre omganger anti-CAR NK-celler (6×108, 1.2×109 og 1.8×109 celler) med en interval på sju dager. Én av disse fikk feber (grad 1) av behandlingen. Pasient 1 og 2 oppnådde MRD komplett respons (CR) på henholdsvis dag 14 og 21 etter første infusjon, men pasient 2 fikk relaps på dag 43.     

De øvrige to pasientene (pasient 4 og 5) ble behandlet med en dose anti-CAR NK-celler (1.8 ×109 celler). Pasient fem fikk feber (grad 2) av behandlingen. Begge pasienter fik MRD CR på dag 28 efter infusjonen.

Effekten av CD33 CAR-NK-celleterapien skal testes på flere pasienter og med lengere oppfølging, konkluderer forskerne i abstractet.

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.