Beslutningsforum sier ja til to nye kreftbehandlinger

Xtandi (enzalutamid) innføres til behandling av høyrisiko kastrasjons-resistent ikke-metastatisk prostatakreft og Phesgo (pertuzumab/trastuzumab) innføres til kombinationsbehandling for tidlig brystkreft og metastatisk brystkreft, skriver Beslutningsforum.

Les mer …