Tecentriq uten suksess i nytt brystkreftstudie

Legemiddelet Tecentriq (atezolizumab) - i kombinasjon med kjemoterapimiddelet Paclitaxel - gir ikke bedre resultater enn placebo og Paclitaxel i førstelinjebehandlingen av trippel negativ og PD-L1-positiv metastatisk brystkreft.

Les mer …