Forskere identifiserer ny legemiddelklasse mot BRCA-mutert kreft

Forskere har identifisert det som kan bli en ny klasse av legemidler, såkalte POLQ-hemmere som har potensiale i behandlingen av BRCA-muterte tumorer. 

Det viser resultatene fra en studie publisert i tidsskriftet Nature Communications.

Det har allerede vært kjent en stund at man ved å fjerne POLQ-protein dreper celler med BRCA-defekter. Men man har ikke før nå kjent til et preparat som kan gjøre det. 

I den nye forskningen identifiserte forskerne prototype legemidler som opptrer som POLQ-hemmere og dermed dreper kreftceller med BRCA-genmutasjoner.  

Studien viste at de sunne cellene forble sunne, mens stoffene spesifikt drepte de BRCA-muterte kreftcellene.

Forskerne fant også ut at POLQ-hemmerne fungerer godt sammen med PARP-hemmere.

Videre mener de at man kan forhindre oppbygging av resistens ved å gi en POLQ-hemmer i kombinasjon med en PARP-hemmer til pasienter med BRCA-mutert kreft.

Etter de lovende resultatene planlegger forskerne å evaluere den nye legemiddelklassen i kommende kliniske forsøk. 

- Det er spennende at de nye POLQ-hemmerne skal gi en annen tilgang til behandling av kreft med BRCA-gendefekter - og da særlig at denne klassen legemidler skal bevare sin aktivitet i kreftformer som har utviklet resistens overfor PARP-hemmere, uttaler Paul Workman i en pressetekst sendt ut i forbindelse med utgivelsen. Han er administrerende direktør for London-baserte Institute of Cancer Research, som har stått bak forskningen.  

- Det mest spennende er potensialet ved å kombinere POLQ- og PARP-hemmer-legemidler for å hindre ​​BRCA-muterte kreftformer i å utvikle seg til mer aggressive, legemiddelresistente former - en stor utfordring som vi ser på klinikken, tilføyede han.