Nye data: Begrenset effekt av hormonbehandling på DMFI ved lavrisiko brystkreft

Endokrinbehandling har begrenset effekt på fjernmetastasefri interval (DMFI) hos pasienter med stadium I lavrisiko brystkreft, men medfører færre brystkrefthendelser. Dette fremgår av fase III-studien MINDACT.

Formålet med MINDACT-studien - hvor resultatene blir publisert i Annals of Oncology var å evaluere overlevelsen hos ​​pasienter med brystkreft, som ikke mottok noen form for adjuverende systemisk behandling - og å sammenligne resultatene med dem for pasienter med lignende karakteristika og som mottok endokrin behandling.

Om bakgrunnen for studien, skriver forfatterne at adjuverende systemisk behandling reduserer dødligheten, men er forbundet med kort- og langsiktige toksisiteter. Derfor er det nødvendig med omhyggelig utvelgelse av patsienter som sansynligvis vil ha utbytte av adjuverende systemisk behandling.

I studien ble pasienter med ER-positive, HER2-negative, lymfeknute-negative tumorer ≤2 cm, som ikke mottok noen adjuverende systemisk behandling, matchet 1:1 med pasienter med lignende tumorkarakteristika som ble behandlet med adjuverende endokrin behandling.

Resultatene viser at DMFI-ratene etter åtte år var 94,8 prosent hos de 509 pasienter som ikke mottok noen adjuverende systemisk behandling, og 97,3 prosent hos de 509 matchede pasienter som bare mottok endokrin behandling, med en absolutt forskjell på 2,5 prosent (HR 0,56). Det ble ikke oppdaget noen statistisk signifikant forskjell i åtte års samlet overlevelse, som var 95,4 prosent hos pasienter som ikke fikk adjuverende systemisk behandling, og 95,6 prosent hos pasienter som utelukkende fikk endokrin behandling, med en absolutt forskjell på 0,2 prosent (HR 0,86).

Kumulative forekomster av lokoregionalt tilbakefall og kontralateral brystkreft var 4,7 prosent og 4,6 prosent hos pasienter som ikke fikk adjuverende systemisk behandling, mot 1,4 prosent og 1,5 prosent hos pasienter som utelukkende fikk endokrin behandling.

Forfatterne konkluderer at hos pasienter med stadium I lavrisiko brystkreft var effekten av ​​endokrin behandling på DMFI begrenset, men samlet sett ble signifikant færre brystkrefthendelser observert hos pasienter som fikk endokrin behandling, etter den relativt korte oppfølgningen på åtte år. Fordeler og bivirkninger ved endokrin behandling bør diskuteres med alle pasienter – selv med dem som har en veldig lav risiko for fjernmetastaser, mener forskerne bak undersøkelsen.