Størst risiko for atrieflimmer og død det første år etter en brystkreft-diagnose

Kvinner som er diagnostisert med brystkreft har signifikant høyere risiko for å – i løpet av det det første år etter diagnosen - utvikle en unormal og ofte hurtig hjerterytme sammenlignet med kvinner uten brystkreft.

Dette går frem av ny forskning publisert i European Heart Journal. Samme studie avdekker også at pasienter som utviklet atrieflimmer etter en brystkreftdiagnose hadde en tre gange høyere risiko for å dø av hjerte-kar-problemer. i løpet av et år

Studien er den første hvor forskere evaluerer de generelle helseproblemer og dødsfall forbundet med atrieflimmer etter en brystkreft-diagnose. Det var i studiet registrert 85.423 kvinner i alderen 66 år eller eldre. Kvinnene ble i årene 2007 til 2014 diagnostisert med brystkreft. I det påfølgende året etter diagnosen utviklet fire prosent av pasientene atrieflimmer. Kvinnene ble matchet med det samme antall friske kvinner uten brystkreft. Kun to prosent av disse kvinnene utviklet i samme periode atrieflimmer.

Atrieflimmer utviklet seg oftere hos kvinner som ikke ble behandlet med kirurgi eller stråling som førstebehandling sammenlignet med den som fikk disse behandlingene; henholdsvis 23.5 prosent mot 10.4 prosent og 66.5 prosent mot 52.3 prosent. Selv om den høyeste risikoen for atrieflimmer ble observert hos kvinner som ikke ble operert, var mer komplisert kirurgi - som mastektomi - forbundet med en høyere risiko enn vanlige prosedyrer - som lumpektomi. Kvinner som mottok brachy-terapi - hvor radioaktive frø plasseres i eller nær tumoren – viste halvt så stor risiko for å utvikle atrieflimmer som kvinner som mottok ekstern stråling.

Hyppigheten av ​​atrieflimmer var større hos kvinner som hadde fremskreden sykdom på diagnosetidspunktet (15 prosent for sykdomsstadium IV) enn hos kvinner som hadde sykdom i tidlig stadium (6 prosent). Hyppigheten av ​​atrieflimmer var høyest i de første 60 dagene etter en brystkreftdiagnose, hvor 0.6 prosent av kvinnene utviklet tilstanden, mens 0,3 prosent – i løpet av det første året - utviklet den ved hver månedlige oppfølging.

Betydelig flere overlever

Studien er ledet av Avirup Guha fra Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio – og han uttaler:

- Vi opplever en betydelig stigning i antallet kvinner som overlever brystkreft. Men en stigning i hjerte-kar-problemer setter begrensinger på å nå de mest optimale resultatene av behandlingen. Atrieflimmer hos mennesker uten kreft er forbundet med en generelt dårlig prognose – men til nå har man bare visst lite om utfallet av atrieflimmer etter en brystkreftdiagnose. Vårt studies mest markante resultat er at atrieflimmer etter en brystkreftdiagnose øker død som følge av hjerte-kar-problemer og at kreftens alvorlighetsgrad er en sterk risikofaktor for utvikling av atrieflimmer.

Da forskerne så på kvinner som allerede hadde atrieflimmer før de ble diagnostisert med brystkreft, fant de ingen signifikant økt risiko for å dø av noen årsak i løpet av ett år efter diagnosen. Om lag 85 prosent var stadig i live efter ett år, mens 62 prosent av kvinnene som utviklet atrieflimmer etter en brystkreftdiagnose, overlevede i ett år. Etter justering for faktorer som kunne påvirke resultatene - som alder, andre medisinske tilstander, historie, fedme og brystkreft-type - hadde kvinner som utviklet atrieflimmer i løpet av de første 30 dagene etter en brystkreftdiagnose, dobbelt så stor risiko for å dø i løpet av ett år sammenlignet med de kvinnene som hadde atrieflimmer før en brystkreftdiagnose.

Forskerne er ikke i stand til at vise hvilke mekanismer som kan være involvert i at det er større risiko for å utvikle atrieflimmer eller død - men kirurgi, kjemoterapi, inflammasjon og ubalanse i kroppens normale prosesser forårsaket av kreften kan være medvirkende faktorer. Forskerne spekulerer i det faktum at mer fremskreden brystkreft var forbundet med en økt risiko for atrieflimmer, tyder på at kreften i seg selv kan påvirke hjertet.

Avirup Guha konkluderer:

- Fremtidig forskning kunne omfatte undersøkelse av følgende spørsmål: Ville det å gi hjerte-kar-medisin til alle nye brystkreftpasienter redusere risikoen for atrieflimmer og død? Skal disse pasientene overvåkes for å utelukke atrieflimmer? Kan en prospektiv undersøkelse vise at spesifikke kreftbehandlinger og deres varighet i de første en eller to måneder etter en kreftdiagnose være forbundet med en økt sannsynlighet for atrieflimmer? Et viktig poeng i studien er at de med eksisterende atrieflimmer på diagnosetidspunktet ikke hadde økt risiko for å dø etter brystkreftdiagnosen - sammenlignet med dem som ikke utviklet atrieflimmer. Dette kan skyldes at de allerede var i kardiovaskulær behandling. Derfor er det mulig at en økt inkorporering eller et større fokus på kardio-onkologi i brystkreft-behandlingen vil kunne minske de årsakene til dødelighet som er beskrevet i vår studie.