En dose intrastråleterapi har samme effekt som standard strålebehandling

Metoden TARGIT-IORT, hvor en enkel dose strålebehandling gis inne i vevet under tumorektomi, har like god effekt som konvensjonell strålebehandling på tidlig død og tilbakefall etter operasjon hos kvinner diagnostisert med tidlig brystkreft.

Resultatene fra en stor multinasjonal studie som nylig ble publisert i tidsskriftet British Medical Journal, viser at åtte av ti kvinner som fikk behandling med TARGIT-IORT, ikke hadde behov for mer strålebehandling enn den ene dosen.

Studien fant ingen negativ innflytelse på overlevelse, eller stigning i sannsynligheten for tilbakefall ved TARGIT-IORT, sammenlignet med konvensjonell strålebehandling. Samtidig fant forskerne ut at kvinnene som fikk behandling med TARGIT-IORT, i betydelig større grad døde av andre årsaker enn brystkreft.

"Med TARGIT-IORT er det mulig å operere kvinner og samtidig gi dem strålebehandling mot brystkreft. Dette reduserer tidsforbruket på sykehuset, og gjør det mulig for pasienten å komme seg raskere til hektene igjen, og følgelig kan vende hurtigere tilbake til hverdagen," forklarer Jayant Vaidya, som er professor i kirurgi og onkologi – og studiens hovedforfatter.

"Med offentliggjørelsen av disse langsiktige - og særs oppløftende - resultatene, er det nå klart at denne typen behandling bør gjøres langt bedre tilgjengelig. Behandlingsformen skal være tilgjengelig for leverandører av helsetjenester, og diskuteres i samråd med pasienter ved planlegging av brystkreftoperasjon."

Effektfull engelsk stråleterapi

TARGIT-IORT er utviklet av UCL-klinikere og leveres umiddelbart - etter fjernelse av tumoren - via en liten kuleformet innretning. Enheten plasseres på samme sted inne i brystet hvor kreftsvulsten befant seg. Behandlingen varer i 20 til 30 minutter.

Undersøkelsen ble konsipert og utført av forskere fra UCL, men involverte 32 sykehus og medisinske sentra i ti land: Norge, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Polen, Sveits, USA, Canada, og Australia.

For å fastlegge TARGIT-IORTs langtidseffekt, ble 2.298 kvinner i aldersgruppen 45 år og oppover med diagnosen invasivt duktalt karsinom (brystkreft) og en tumor på opptil 3,5 cm i størrelse, inndelt - etter tilfeldighetsprinsippet - i to grupper. Den ene gruppa mottok TARGIT-IORT-behandling, den andre konvensjonell stråleterapi.

Ved langvarig oppfølging (median 8,6 år, maksimalt 18,9 år) ble det ikke funnet noen statistisk signifikant forskjell mellom TARGIT-IORT og konvensjonell strålebehandling for følgende parametere:

  • lokal tilbakefallsfri overlevelse (167 vs. 147 tilfeller; relativ risiko (HR): 1,13; konfidensintervall (CI): 0,91 til 1,41; P=0,28)
  • invasiv lokal tilbakefallsfri overlevelse (154 vs. 146 begivenheter; HR: 1,04; CI=0,83 til 1,31; P=0,70)
  • mastektomi-fri overlevelse (170 vs. 175 hendelser; HR: 0,96; CI: 0,78 til 1,19; P=0,74)
  • langsiktig sykdomsfri overlevelse (133 vs. 148 begivenheter; HR: 0,88; CI: 0,69 til 1,12; P=0,13)
  • samlet overlevelse (110 vs. 131 begivenheter; HR: 0,82; CI: 0,63 til 1,05; P=0,13)
  • dødelighet for brystkreft (65 vs. 57 begivenheter; HR: 1,12; CI: 0,78 til 1,60; P=0,54)
  • Dødeligheten av andre årsaker var signifikant lavere (45 vs. 74 begivenheter; HR: 0,59, CI: 0,40 til 0,86; P=0,005).

TARGIT- og Intrabeam-teknikken ble utviklet i 1998 av kliniske akademikere ved University College London i samarbeid med produsentene. Etter at en krefttumor er fjernet fra brystet, gir TARGIT-IORT kirurgen mulighet til å levat ere en dose strålebehandling direkte i brystvevet med fokus på det stedet hvor svulsten befant seg.

En liten kuleformet strålingsapplikator plasseres nøyaktig i tumorbedet – hulrommet etter tumoren er fjernet. TARGIT-IORT gis i ca. 25 minutter før applikatoren fjernes og huden lukkes. Intrabeam TARGIT intraoperativ strålebehandling behandler vevet effektivt - der det er en risiko for at kreften kan komme tilbake - samtidig som det unngås stråling av hud og sundt vev, samt hjerte og lunger.