Utfordringer i seksuallivet er vanlig hos brystkreftoverlevere

Omtrent halvparten av brystkreftoverleverne er seksuelt inaktive og hos yngre kvinner er andelen av seksuelt inaktive klart høyere enn blant jevngamle kvinner i den generelle befolkningen.

Det forteller onkolog Solveig Smedsland, basert på resultater fra forskningsprosjektet SWEET publisert i tidsskriftet Cancer Research.  

Hun har en stipendiatstilling ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus. Hennes doktorgradsarbeid baserer seg på SWEET prosjektet som blant annet omhandler seksuell helse.

SWEET studien (Survivorship Work and Sexual Health) er en tverrsnittsspørreskjema undersøkelse som har kartlagt seksuell helse og arbeidsliv hos brystkreftoverlevere åtte år etter diagnose. Alle kvinner mellom 20 og 65 år som fikk brystkreft i 2011 eller 2012 uten tilbakefall, tidligere eller ny kreft ble invitert til studiedeltagelse. 1355 brystkreftoverlevere (responsrate på 49%) ble inkludert.

Resultatet viste at den vanligste årsaken til å være seksuelt inaktiv blant brystkreftoverlevere var manglende lyst på sex. Til sammenligning er den vanligste årsaken til å være seksuelt inaktiv hos den generelle kvinnelige befolkningen mangel på partner, forteller Smedsland.

Videre synes andelen seksuelt inaktive å være relativ lik dersom vi sammenligner kvinner etter overgangsalderen i SWEET med tall rapportert for jevngamle kvinner i den generelle befolkningen.

Dersom vi ser på de yngre kvinnene, synes derimot andelen seksuelt inaktive brystkreftoverlevere være klart høyere enn blant jevngamle kvinner i den generelle befolkningen.

Bivirkninger av aromatasehemmer

- Videre fant vi at behandling med aromatasehemmer var negativt assosiert med seksuell helse – slik behandling gav høyere risiko for seksuell inaktivitet samt ubehag ved sex for de seksuelt aktive. Dette funnet er ikke overraskende da tørre slimhinner i underlivet og redusert sexlyst er relativt vanlige bivirkninger av aromatasehemmer, sier Solveig Smedsland.

Type brystkreftkirurgi kan også påvirke seksuallivet, selv om vi i SWEET ikke fant direkte sammenheng mellom type kirurgi og seksuell helse. Imidlertid fant vi at et negativt kroppsbilde var assosiert med å ha mindre sex nå enn før brystkreftdiagnose samt med seksuell inaktivitet. Fra tidligere studier vet vi at mastektomi er negativt assosiert med kroppsbilde sammenlignet med brystbevarende kirurgi, så det kan være en indirekte sammenheng her.

Cellegift har mange akutte bivirkninger som åpenbart påvirker seksualiteten. På lang sikt er det nok de yngste kvinnene som kommer i en brå og for tidlig overgangsalder som er i størst risiko for seksuelle plager etter cellegiftbehandling.

Ulike seneffekter

I SWEET studien ble også brystkreftoverlevernes generelle helse og seneffekter kartlagt.

- Vi fant at mulige seneffekter som depresjon, fatigue og søvnproblemer også påvirket kvinnenes seksuelle funksjon negativt, sier Solveig Smedsland.

Både Smedsland og de andre forskerne i SWEET-prosjektet medgir at helsepersonell generelt er for dårlige til å snakke om seksuell helse i møte med disse kvinnene.

Leger har ansvar

- Vi trenger vite hva brystkreftoverleverne sliter med, sier Kathrine Vandraas, og det er vi leger som har ansvaret for å ta dette opp. Vandraas er onkolog og forsker i SWEET prosjektet, med hovedfokus på arbeidslivsdelen.

- Mange pasienter er nok redde for å snakke om sexlivet. De synes det er flaut og tenker at de først og fremst skal spørre om behandling. Men kreftomsorgen må ha større ambisjoner enn å gjøre pasientene kreftfrie, sier hun.

I neste fase av SWEET prosjektet skal seksuell helse hos brystkreftoverlevere sammenlignes med seksuell helse hos kvinner i HUNT4 (den fjerde helseundersøkelsen i Trøndelag). SWEET-prosjektet, som er finansiert av midler fra Kreftforeningens og Brystkreftforeningens Rosa Sløyfe, avsluttes i 2023.

Forskerne håper imidlertid på ytterligere prosjektstøtte og planlegger blant annet dybdeintervjuer med brystkreft overlevere for ytterligere økt kunnskap om seksuell helse hos disse.