Norske forskere vil finne ut hvem som får tilbakefall av brystkreft

Marie Austdal

Tilbakefall av svulst og metastatisk progresjon er fortsatt den viktigste årsaken til at kvinner dør av brystkreft. En ny studie viser, at blodprøver muligens kan gi svar på hvilke tidligere brystkreftpasienter, som får tilbakefall.

Forskere ved Stavanger universitetssjukehus ønsker - i samarbeid med de amerikanske universitetene Georgia State og Baylor College of Medicine - å finne tegn som kan si noe om hvilke tidligere brystkreftpasienter som får tilbakefall. De foreløpige resultatene ble presentert under ASCO-kongressen tidligere i år, og forskerteamet jobber nå med å publisere den fulle studien i et fagfellevurdert tidsskrift.

– Vi vil gjerne finne biomarkører i blod som kan hjelpe oss å finne metastaser på et tidligere tidspunkt, hos brystkreftpasienter. Gode markører for metastaser vil hjelpe oss med å sette i gang behandling tidligere, slik at pasienten får en tidligere start på behandling, sier Marie Austdal, forsker og bioinformatiker ved Stavanger universitetssjukehus.

BASP1-proteinet

Forskerne identifiserte totalt 1177 proteiner fra 100 blodprøver av friske kvinner og brystkreftpasienter. PCA-analyse avdekket en fullstendig separasjon av brystkreftprøver og friske kontrollprøver. Prøvene ble analysert av forskerne ved Georgia State University, og det ble funnet flere proteiner, blant annet et protein kalt BASP1, hos kvinnene fikk tilbakefall, sammenlignet med kvinnene som ikke fikk tilbakefall.

– Vi har flere proteinkandidater som ser ut til å skille pasienter med metastase fra pasienter som ikke har metastaser. En av disse er BASP1, som nevnt i abstraktet til ASCO. Vi jobber med å finne den beste kombinasjonen av biomarkører for å identifisere metastasepasienter, sier Marie Austdal.

Forskerne håper funnene kan bidra til at brystkreftpasienter kan overvåkes bedre i fremtiden.

– Resultatene fra denne studien må valideres i andre studier. Men på sikt håper vi at denne metoden kan føre til endringer i hvordan brystkreftpasienter følges opp etter diagnosen, for tidligere oppdagelse og behandling av metastaser, , sier Marie Austdal.

Spennende studie

Therese Sørlie, leder for avdeling for kreftgenetikk ved Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus, synes studien virker lovende.

– Det er jo alltid spennende når norske forskere kommer med funn som også får internasjonal oppmerksomhet. Studier som forsøker å finne markører i blodprøver er det jo knyttet store håp til. Hvis man kan «plukke» ut de pasientene som trenger mer eller mindre behandling basert på deteksjon av noen få molekyler i blod, vil jo det få stor betydning for kreftpasienter, sier hun.

– Denne gruppen har jo tilgang til et veldig bra materiale med relativt lang oppfølging som er veldig viktig for denne typen forskningsstudier. Proteinet de fokuserer på har jo før blitt vist å ha en rolle i brystkreft så det gjør det jo ekstra spennende å følge med på hva de videre kommer frem til.

Fulgt over ti år

Brystkreftpasienter fra Bergen og Stavanger har blitt fulgt opp over en tiårsperiode. I denne studien har forskerne bare undersøkt blodprøver. Pasientene, som er med i studien, er inkludert i en regional biobank (PBCB), der brystkreftpasienter følges opp med blodprøver to ganger årlig i 10 år, sier Marie Austdal.

51 kvinner med brystkreft og 27 friske kvinner deltok i studien. 22 av kvinnene med brystkreft fikk tilbakefall. Forskerne har sett på blodprøver, som er tatt rett i forkant av metastasediagnose, og sammenlignet med blodprøver som er tatt hos pasienter som vi vet ikke fikk metastasediagnose de neste fire årene, men som har lignende alder og subtype. De har også sammenlignet med friske kontroller.