- Resultatene er et viktig skritt mot en mer individuell strålebehandling, hvor behandlingen tilpasses den enkelte pasienten. Her har vi en gruppe kvinner som har lav risiko for tilbakefall - og dem kan vi nøye oss med å gi stråler mot et mindre volum i brystet, uttaler overlege og professor Birgitte Vrou Offersen

Noen brystkreftpasienter kan slippe unna med mindre strålebehandling

Lavrisiko-brystkreftpasienter kan nøye seg med å få en mindre del av brystet  strålebehandlet, viser en ny undersøkelse som støttes av Kreftens Bekæmpelse (Cancerfonden) i Danmark. Dette er en like sikker behandling - men gir færre bivirkninger enn strålebehandling av hele brystet, viser forskningen.

Resultatene av den nye undersøkelsen – som blir publisert i Journal of Clinical Oncology - sammenligner delbryst strålebehandling med strålebehandling av hele brystet hos kvinner som har lav risiko for tilbakefall av brystkreft. Dette vil si kvinner over 60 år, hvor kreften ble tidlig oppdaget og hvor svulsten er liten. Denne gruppen får først fjernet kreftsvulsten ved en brystbevarende operasjon. Etterpå får de tilbud om strålebehandling for å forebygge tilbakefall. Totalt 880 kvinner ble fulgt opp i minst fem år etter strålebehandlingen.

Ved delbryst strålebehandling blir 30-40 prosent av brystet behandlet og strålefeltet snevres inn for å ramme nøyaktig det området hvor kreftsvulsten satt. Metoden har siden 2016 vært standardbehandling i Danmark for gruppen av kvinner med lav risiko for tilbakefall av brystkreft.

Den nye undersøkelse viser at dette både er en sikker metode i forhold til å forebygge tilbakefall og samtidig halveres risikoen for bivirkninger i form av arrvev og stivhet i vevet. Bivirkningene ved strålebehandling er blant annet arrvev og stivhet i brystet, som kan gi smerter og nedsatt livskvalitet, samt endre brystets utseende. Bivirkningene kan utvikle seg langsomt over tid og er vanligvis kroniske og vanskelige å behandle. Fordi stråledosen til hjerte og lunger er vesentlig mindre ved delbryst strålebehandling, er det heller ingen risiko for skader som hjertesykdom og stråleassosiert lungekreft.

- Resultatene er et viktig skritt mot en mer individuell strålebehandling, hvor behandlingen tilpasses den enkelte pasienten. Her har vi en gruppe kvinner som har lav risiko for tilbakefall - og dem kan vi nøye oss med å gi stråler mot et mindre volum i brystet, uttaler overlege og professor Birgitte Vrou Offersen ved Aarhus Universitetshospital, som har ledet undersøkelsen, på Kreftens Bekæmpelses hjemmeside.

Birgitte Vrou Offersen er nå i gang med en oppfølgende undersøkelse - DBCG Natural trial - hvor det skal avklares om gruppen av kvinner med lav risiko for tilbakefall kan unnvære strålebehandlingen helt. I denne undersøkelsen sammenlignes delbryst strålebehandling med ingen strålebehandling. På det nåværende tidspunkt er 360 kvinner med i Natural-undersøkelsen, men antallet skal opp på nærmere 1.000.