Enhertu imponerer mot metastatisk brystkreft på tvers av behandlingslinjer

SABCS: Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) øker samlet overlevelse både i andre og tredje linje mot HER2-positiv metastatisk brystkreft og imponerer blant onkologer i Skandinavia.

Resultatene stammer fra de to fase III-studiene DESTINY-Breast02 og DESTINY-Breast03, som ble presentert på den amerikanske brystkreftkongressen SABCS 2022 (abstrakt #GS2-02 og abstrakt #GS2-01) onsdag 7. december.

Spesielt resultatene fra DESTINY-Breast03 imponerte. Resultatene er også publisert i The Lancet.

Studiet følger opp de tidligere banebrytende resultatene på andrelinjebehandling med T-DXd hos pasienter med HER2+ metastatisk brystkreft, og her bekrefter 28 måneders data den markante effekten mot sykdommen – både hva som angår samlet overlevelse, progresjonsfri overlevelse og responsraten.

– Denne studien har vist betydelig forlenget tid til sykdomsprogresjon men også en signifikant overlevelsesgevinst ved å benytte trastuzumab derukstekan som andrelinjebehandling ved metastatisk HER2+ brystkreft. Studien er praksisendrende og har etablert trastuzumab derukstekan som standard andrelinjebehandling. Behandlingen har nylig blitt godkjent for offentlig bruk i Norge og er nå tilgjengelig for alle pasienter som trenger slik behandling, sier Alina Carmen Porojnicu, onkolog og overlege ved Drammen sykehus, Vestre Viken. Hun var selv til stede i San Antonio da studiene ble presentert på SABCS 2022.

Ved privatklinikken Kreftklinikken AS har de allerede god erfaring med behandlingen.

– Dette er svært gode nyheter for en pasientgruppe som ellers ikke har så gode alternativer i andre linje. Det som er interessant med denne medisinen er at det er færre bivirkninger enn ved standard cellegift, sier Marius Normann, onkolog ved Kreftklinikken AS.

– Vår erfaring stemmer med dataene som nå er lagt frem. Vi har hatt gode resultater, og nå er pasientene vi har behandlet de siste 18 månedene er nå overført tilbake til det offentlige.

Resultatene blir også sett positivt i Sverige og Danmark.

– Det er en oppsiktsvekkende studie med en betydelig overlevelsesgevinst. Forskjellen i progresjonsfri overlevelse er nesten tredoblet, sier Henrik Lindman, førsteamanuensis og overlege ved Akademisk sykehus i Uppsala, Sverige.

I Danmark håper man at T-DXd snart blir godkjent i andre linje.

– På bakgrunn av disse resultatene bør Enhertu definitivt godkjennes for andrelinjebehandling av HER2+ metastatisk brystkreft i Danmark, sier Ann Søegaard Knop, medisinsk leder ved Onkologisk klinisk forskningsenhet ved Rigshospitalet og leder av medisinsk komité i den danske brystkreftgruppen, DBCG.

Bedre samlet overlevelse

DESTINY-Breast03-studien viser en samlet overlevelse på 94,1 prosent etter 12 måneder med T-DXd (95 prosent CI, 90,4-96,4), sammenlignet med kontrollgruppen som fikk T-DM1. Her lå den samlede overlevelsen på 86 prosent (95 prosent CI, 81,1-89,8).

Etter 36 måneder lå den samlede overlevelsen på 69,3 prosent i T-DXd-gruppen (95 prosent CI, 62,5-75,1) mot 55,4 prosent i T-DM1-gruppen (95 prosent CI, 47,4-62,8). Pasienter behandlet med T-DXd hadde 36 prosent lavere risiko for at dø enn de som fikk T-DM1 (HR, 0,64; p=0,0037). Den progresjonsfrie overlevelsen var markant bedre i T-DXd-gruppen med 29,1 måneder i forhold til T-DM1-gruppen med 7,2 måneder (HR 95 prosent, CI 0,33 (0,26-0,43), p<0,000001). Tallene imponerer den danske onkologen Ann Søegaard Knop.

– De finner en hazard ratio på 0,33 og en p-verdi som jeg ikke kan huske å ha sett så lav tidligere, sier Knop som leder av Onkologisk Klinisk Forskningsenhed på Rigshospitalet i Danmark.

Forskerne så en komplett respons hos 21,5 prosent i T-DXd-gruppen mot 9,5 prosent i T-DM1-gruppen.

Bivirkningene tolereres

Til sammen deltok 524 pasienter studien. 261 fikk T-DXd, mens 263 fikk T-DM1. Median oppfølgingstid var 28,4 måneder for T-DXd-gruppen og 26,5 måneder for T-DM1-gruppen.

– Det er ikke noe negativt å si om dette resultatet. En del pasienter har tatt en pause i behandlingen eller fått redusert dosen, men det er ikke så rart fordi T-DXd gir flere bivirkninger enn T-DM1, som oppkast, kvalme og påvirkning av benmargen, sier Ann Søegaard Knop.

– Det ser ikke ut til å være grad 4 eller 5 bivirkninger i T-DXd-gruppen når det kommer til lungefibrose.

Lungekomplikasjoner var eller en fryktet bivirkning av de tidligere T-DXd-studiene, men etter hvert som flere pasienter er behandlet med T-DXd både i studier og i klinikken i de landene hvor medikamentet er godkjent, er hyppigheten og graden av denne typen bivirkninger blitt mindre.

– Selv om T-DXd har flere bivirkninger enn T-DM1, er jeg sikker på at med passende støttebehandling, dosereduksjon og gode veiledningsalgoritmer for lungesymptomer, kan behandling med T-DXd håndteres.

Fordobling av progresjonsfri overlevelse

Fase III-studien DESTINY-Breast02 (abstrakt #G2-01) fikk også mye oppmerksomhet på SABCS-kongressen. Studien viser at Enhertu (T-DXd) i tredje behandlingslinje fordobler progresjonsfri overlevelse og øker overlevelsen for pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft etter progresjon på behandling med Kadcyla (T-DM1) sammenlignet med standard cellegiftbehandling. Resultatene viser en fordobling av progresjonsfri overlevelse, sammenlignet med kontrollgruppen. De som fikk Enhertu hadde 12 måneders lengere samlet overlevelse enn kontrollgruppen, med en oppfølgning på omtrent fire år.

– Denne studien gir oss viktig informasjon relatert til sekvensiell behandling med såkalte ADCs, antibody drug conjugate, en medikamentklasse som både TdX-D og T-DM1 tilhører til. Denne studien viser at T-DXd gir betydelig bedre effekt sammenlignet med standard kjemoterapi selv etter tidligere behandling med T-DM1. Dette er viktig kunnskap som gjør at vi trygt kan anbefale bruk av T-DxD også hos pasienter som opplever sykdomsutvikling med T-DM1 og som ikke tidligere har mottatt T-Dxd, sier Alina Carmen Porojnicu.

Studien inkluderte 608 pasienter som ble tilfeldig tildelt behandling med enten T-DXd eller TPC (Treatment of Physicians Choice), der i studiet var en kombinasjon av cellegiften capecitabin og trastuzumab eller lapatinib.

Resultatene viste at:

  • Den objektive responsrate blant pasienter behandlet med T-DXd var på 69,7 prosent, og 14 prosent oppnådde komplett respons, mens den objektive responsrate var 29,2 prosent i TPC-gruppen, hvor 5 prosent oppnådde komplett respons.
  • T-DXd-gruppen hadde 64 prosent mindre risiko for sykdomsprogresjon enn pasientene som fikk TPC (HR, 0,36; 95% CI, 0,28-0,45; P <0.000001).
  • Median progresjonsfri overlevelse var på henholdsvis 17,8 måneder og 6,9 måneder for T-DXd- og TPC-gruppene.
  • Den samlede overlevelsen var også signifikant lengre for pasienter behandlet med T-DXd - 39,2 måneder versus 26,5 måneder med TPC. Risikoen for at dø var redusert med 34 prosent (HR, 0,66; 95% CI, 0,50-0,86; P = 0.0021).

Kan brukes lenge

– Resultatene fra studien viser at dette vil være en praksisendrende behandling. Pasientene tåler behandlingen godt, og effekten er god. Jeg har nesten ikke hørt om så langvarig respons før, og det er av stor betydning for pasientene som eller ikke har gode behandlingsmuligheter i siste linje, sier Normann.

Han legger til at behandlingen ikke innebærer mer ikke sett additiv toksisitet ved langvarig bruk.

– Det innebærer at pasientene kan bruke medisinen lenge, og fortsette sine liv med relativt god livskvalitet på tross av at de er på siste linjebehandling, påpeker han.

Også Bent Ejlertsen, professor og overlege ved Rigshospitalets Kræftafdeling i Danmark, er imponert.

– Dette er pasienter som har progrediert på den beste tilgjengelige behandling og ikke har gode alternativer. Responsratene er på linje med resultatene i DESTINY-Breast01 og bekrefter, at det er en god effekt av behandlingen for en stor andel av pasientene.

Interstitiell lungesykdom

Bivirkningene med Enhertu (T-DXd) i denne sammenhengen kan dog være alvorlige. Interstitiell lungesykdom (ILD) forekom hos 10,4 prosent av pasientene som fikk T-Dxd, sammenlignet med 0,5 prosent av pasientene som fikk TPC, og to av deltagerne døde av bivirkningen.

– T-Dxd er et legemiddel som kommer med nye bivirkninger som krever tett pasientoppfølging. Behandlingen forventes å gi betennelse i lungevevet, såkalt  pneumonitt hos cirka 10 prosent av pasientene. Det finnes gode behandlinger for pneumonitt men en sjelden gang kan en slik betennelse utvikle seg til en livstruende tilstand, sier Alina Carmen Porojnicu. 

Onkolog Marius Nordmann bekrefter at bivirkningene kan være alvorlige.

– Men husk at dette gis i siste linje, og at disse pasientene i utgangspunktet har kort forventet levetid. Dette er behandling som mest sannsynlig vi forlenge deres forventede levetid, og de fleste vil få god livskvalitet. Så om 10 prosent for alvorlige bivirkninger, er det en liten pris å betale i forhold til den levetid og livskvaliteten som ligger i å velge Enhertu fremfor standard cellegiftbehandling i tredje linje.

 

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.