Forsker på sammenheng mellom type 2-diabetes og brystkreft

Ansgar Heck

Er det en sammenheng mellom brystkreft og type 2-diabetes? Dette vil danske forskere nå undersøke nærmere, og initiativet støttes av norske leger.

Det mistenkes at det er en sammenheng begge veier - både at type 2-diabetes øker risikoen for å utvikle brystkreft, og at kreftbehandlingen øker risikoen for å utvikle type 2- diabetes.

Forskere fra Aarhus og Odense setter nå i gang en registerstudie for å få fram fakta om forekomst og mulige sammenhenger.

- Dette er veldig positivt. Koplingen mellom type 2-diabetes og brystkreft er kjent fra før, men det finnes ingen sikker dokumentasjon, derfor er det bra det forskes mer på i et anerkjent forskningsmiljø som har tilgang på gode nasjonale pasientregistre, sier overlege Ansgar Heck ved Oslo universitetssykehus/Rikshospitalet. Han er endokrinolog og jobber med hormonforstyrrelser hos kreftpasienter. 

Insulin og østrogen

Det er velkjent fra før at overvektige kvinner har noe økt risiko for brystkreft og en del andre kreftformer.

Noe av årsaken kan ligge i hormonendringer som oppstår ved overvekt – med bl.a. høye nivåer av insulin og insulinlignende hormoner, og høye blodsukkernivåer ved type 2 diabetes. Overvekt hos kvinner etter overgangsalderen er også forbundet med høyere nivå av østrogen.

- Vi vet at det er en viss sammenheng mellom østrogen og brystkreft. Overvektige kvinner som har passert menopausen har mer østrogen fordi dette hormonet dannes i fettvev. Og har man mye fettvev, får man høyere østrogennivå, sier Heck.

Diabetes etter behandlingen    

- De danske forskerne har også en hypotese om at kreftbehandlingen kan føre til type 2-diabetes? Hvordan kan dette skje?

- Alle former for kreftbehandling gir en form for stressreaksjon i kroppen. Det skapes betennelser og nedsatt immunforsvar og dermed er man mer utsatt for andre sykdommer. Og kreftpasienter er gjerne mer i ro, mindre fysisk aktive, det kan også øke risikoen for type 2-diabetes.  I dag lever kreftpasienter lenger, og dermed kan de i større grad få andre sykdommer etter behandlingen, som f.eks. type 2 diabetes.

Dårligere prognose

- Det mistenkes også at brystkreftpasienter som i utgangspunktet har type 2-diabetes, får større svulster og en dårligere prognose enn andre?

- Ja, det er indikasjoner på det, og mer data om dette vil vi forhåpentlig få gjennom denne store danske registerstudien.

De danske forskerne skal se på om ulike typer av biomarkører, særlig hos brystkreftpasienter med type 2-diabetes, kan forutsi forløpet av brystkreft.

Forskerteamet

Forskerteamet i Danmark består av overlege og professor Signe Borgquist ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, overlege og professor Jens Meldgaard Bruun ved Steno Diabetes Center Aarhus, forsker og lektor Deirdre Cronin Fenton ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, samt professor og ledende overlege Jan Frystyk ved det anerkjente Steno Diabetes Center Odense og Odense Universitetshospital.

Det skal bruke data fra Central Personregister (CPR), Landspatientregisteret og Danish Breast Cancer Group.

Studien har fått en bevilgning på knappe 7 millioner danske kroner til studien fra Novo Nordisk Fonden. 

Forskerne bak dette forskningsprosjektet har valgt å se på sammenhengen mellom brystkreft og type 2-diabetes fordi brystkreft er en vanlig kreftform.  Det utelukkes ikke at det kan være en sammenheng også i forhold til andre kreftformer.

Prosjektet skal etter planen starte etter sommerferien, gå over en tre års-periode. De første resultatene forventes å kunne publiseres etter ca ett år.