Fem minutters antistoffbehandling mot HER2+ brystkreft innføres i England

En injeksjon med legemiddelet Phesgo (pertuzumab og trastuzumab) innføres i England som behandling mot HER2-positiv brystkreft. 

Phesgo er en ny legemiddelkombinasjon av de to preparatene Perjeta (pertuzumab) og Herceptin (trastuzumab) som normalt blir gitt som separate IV-infusjoner. Ved å kombinere de to behandlingene reduserer man den tiden brystkreftpasientene bruker på sykehus fra 2,5 time til kun fem minutter, melder den engelske helsemyndigheten NHS.  

Injeksjonen vil i England bli tilbudt kvinner med HER2-positiv brystkreft, noe som dekker ca. 15 prosent av alle med brystkreft. Behandlingen kan gis alene eller sammen med kjemoterapi.

NHS bemerker at den fem minutter lange injeksjonen dessuten «reduserer COVID-infeksjonsrisikoen for kreftpasienter betraktelig ved å forkorte tiden på sykehuset, og frigjør dermed også tid for behandlerne i kjemoterapienhetene. 

- Godkjenning av [Phesgo] er en fantastisk nyhet, da tusenvis av kvinner med HER2-positiv brystkreft nå vil få fordeler av en hurtigere og snillere behandlingsmetode, uttaler administrerende direktør Delyth Morgan fra foreningen Breast Cancer Now i meldingen fra NHS. 

- Nå som NHS allerede er under en hittil usett belastning på grunn av COVID-19, lover denne mer effektive behandlingsmetoden å frigjøre dyrebar tid for helsepersonalet ved å korte ned pasientene opphold på sykehuset. 

- Vi håper at beslutningstakerne fra Roche og NHS nå samarbeider for å sikre at Phesgo raskt stilles til rådighet i hele Storbritannia, slik at helsepersonell og enda flere pasienter kan høste fordelene, avslutter hun.