Forskere identifiserer tidlige forandringer i BRCA1-positive brystceller

I en studie hovedsakelig av mus, indikeres det at BRCA1-positive brystceller ser ut til å gjennomgå forandringer litt før de blir til kreft. Dette kan muligvis bidra til å identifisere hvilke kvinner som kan ha fordeler av en forebyggende operasjon.

Resultatene blir presentert i tidsskriftet Nature Communications.

I første del av studien analyserte forskerne brystvev fra mus i ulike aldrer med BRCA1-mutationen som viste at BRCA1-brystceller gjennomgår identifiserbare forandringer før de blir til kreftceller.

I neste del av studien analyserte forskerne brystceller fra 12 kvinner med BRCA1-mutasjon som hadde gjennomgått en forebyggende operasjon.  

Gruppen fant at kun fire av de 12 kvinnene hadde målbare nivåer av markører for tidlige stadier av kreft. 

Dette tyder på at flesteparten av ​​kvinnene ikke hadde risiko for tumorutvikling da de ble operert

og muligvis kunne ha ventet med - eller helt unngått - operasjonen.

På bakgrunn av disse resultatene forslår forskerne at kvinner med BRCA1-mutasjoner i fremtiden kan screenes for tidlige forandringer før man tar avgjørelsen om en forebyggende operasjon.  

- Oppdagelsen av ​​BRCA-mutasjoner ga høyst nødvendige svar til familier med en utpreget brystkreft-historikk. Likevel står kvinner med en BRCA-mutasjon som ennå ikke utvikler brystkreft i et utrolig vanskelig dilemma, uttaler direktør Michelle Mitchell i Cancer Research UK, som har støttet studien. 

Hun tilføyer:

- Dette er fascinerende forskning. Vi ser frem til å se de neste skrittene som kan bety at leger i fremtiden kan oppdage om kvinner som er bærere av disse mutasjonene, har brystceller som oppfører seg annerledes. Dette kan utgjøre en vesentlig forskjell, da de muligvis ikke har bruk for forebyggende operasjoner senere i livet.