Skip to main content

Kadcyla er ikke på nivå med trastuzumab-kombinasjonen ved HER2-positiv brystkreft hos eldre

SABCS: Monobehandling med Kadcyla (trastuzumab emtansine, T-DM1) er ikke non-inferior sammenlignet med en kombinasjonsbehandling med trastuzumab, pertuzumab og docetaxel mot metastatisk HER2-positiv brystkreft hos eldre pasienter. T-DM1 gir imidlertid færre alvorlige bivirkninger.

Dette er resultatet av fase III-studiet JCOG1607 HERB TEA, som ble presentert på SABCS 2023 (abstract #RF02-04).

Studiet undersøkte effekten og sikkerheten av monobehandling med T-DM1 sammenlignet med en trippelbehandlings med Herceptin (trastuzumab), Perjeta (pertuzumab) og docetaxel (HPD) i behandlingen av eldre pasienter med metastatisk HER2+ brystkreft.

Her fant man at T-DM1 ikke var non-inferior sammenlignet med HPD (HR 1,487; 99,9 prosent CI, 0,288-7,678) med hensyn til total overlevelse, som var studiets primære endepunkt.

Den mediane progresjonsfrie overlevelsen (PFS) var 9,8 måneder i T-DM1-armen og 18,4 måneder i HPD-armen (HR 1,749; 95 prosent CI, 1,124-2,723).

Færre alvorlige bivirkninger

Forskergruppen bak forsøket med T-DM1 ønsket å finne et effektivt og mindre giftig alternativ til HPD-behandlingen, som eldre pasienter har vanskeligheter med å opprettholde doseintensiteten av, og som ofte forringer deres livskvalitet.

Det var færre ikke-hematologiske bivirkninger av grad 3 eller høyere i T-DM1-armen (35,2 prosent) enn i HPD-armen (58,6 prosent), inkludert tretthet (5,6 prosent mot 22,9 prosent), diaré (0 prosent mot 11,4 prosent), tap av appetitt (8,5 prosent mot 11,4 prosent) og febril nøytropeni (0 prosent mot 10,0 prosent) – bivirkninger som reduserte livskvaliteten hos eldre pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft.

Men man fant en høyere forekomst av trombocytopeni i T-DM1-armen enn i HPD-armen (16,9 prosent mot 0 prosent).

Studiet inkluderte 148 pasienter fra 65 år med HER2-positiv metastatisk brystkreft, som ikke tidligere hadde mottatt systemisk behandling med kjemoterapi og anti-HER2-preparater. Behandlingen bestod av enten T-DM1 eller HPD, som ble gitt hver tredje uke. Medianalderen for pasientene var 72 år i T-DM1-gruppen og 71 år i HPD-gruppen.

Forskerne bak studiet konkluderer basert på resultatene at HPD fortsatt er førstevalget i behandlingen av HER2+ brystkreft hos eldre.

 

SABCS

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.