Skip to main content

Nye data favoriserer den laveste dosen av Enhertu ved metastatisk NSCLC

Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) gir klinisk meningsfull respons ved begge doser testet i DESTINY-Lung02-studien, som inkluderte pasienter med tidligere behandlet metastatisk HER2-mutert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Basert på toksisitetsprofilen foretrekkes den laveste dosen.

Fase II-studien DESTINY-Lung02 hadde som mål å undersøke T-DXd ved to doser, 5,4 mg/kg og 6,4 mg/kg en gang hver tredje uke hos pasienter med HER2-mutert metastatisk NSCLC som tidligere hadde blitt behandlet med platinaholdig kjemoterapipasienter. Totalt 152 pasienter ble randomisert 2:1 til T-DXd 5,4 mg/kg eller T-DXd 6,4 mg/kg en gang hver tredje uke. Det primære endepunktet var objektiv responsrate (ORR).

Ved data-cutoff i desember 2022 var median varighet av oppfølgingen 11,5 måneder (område 1,1–20,6) med 5,4 mg/kg og 11,8 måneder (område 0,6–21,0 ) med 6,4 mg/kg. Resultatene viser at ORR var 49 prosent (95 % KI, 39,0-59,1) i lavdose-armen og 56 prosent (95 % KI, 41,3-70,0) i høydose-armen. Median varighet av respons var 16,8 måneder (95 % KI 6,4 til ikke estimerbar [NE]) og NE (95 % KI, 8,3 til NE). Gjennomsnittlig behandlingsvarighet var 7,7 måneder (område 0,7-20,8) i lavdose-armen og 8,3 måneder (område 0,7-20,3) i høydose-armen.

Grad ≥3 behandlingsrelaterte bivirkninger forekom hos 39 av 101 pasienter (38,6 prosent) som fikk 5,4 mg/kg Enhertu. I den andre gruppen gjaldt dette 29 av 50 pasienter (58 prosent). 13 av 101 pasienter (12,9 prosent) og 14 av 50 (28 prosent) pasienter, henholdsvis hadde T-DXd-relatert interstitiell lungesykdom (to prosent grad ≥ 3 i hver arm).

Studien konkluderer med at sikkerhetsprofilen – som generelt vurderes som akseptabel og håndterbar – favoriserer T-DXd 5,4 mg/kg.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.