Genspleiset herpes-virus viser effekt mot fremskreden kreft

En modifisert versjon av herpes simplex-viruset har i en fase I-studie vist tegn på effektivitet hos en fjerdedel av pasienter med en rekke fremskredne kreftformer. De tidlige resultatene - hvor andre former for immunterapi ikke virket - kan potensielt gi håp for noen kreftpasienter.

Les mer …

Tavinlar-Mekinist-kombinasjon får tidlig godkjennelse av FDA

Den amerikanske fødevare- og legemiddelmyndigheten (FDA) har godkjent en kombinasjonsbehandling med legemidlene Tavinlar (dabravenib) og Mekinist (trametinib) til  pasienter med inoperable eller metastatisk solide tumorer med BRAV V600E-mutasjon, som er kommet videre - og ikke har alternative behandlingsmuligheter.

Les mer …