Skip to main content

Telisotuzumab vedotin viser lovende effekt mot c-MET-overuttrykkende NSCLC

Antistoffkonjugatet telisotuzumab vedotin (Teliso-V) viser lovende respons hos en utvalgt gruppe pasienter med tidligere behandlet ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i fase II LUMINOSITY-studien.

LUMINOSITY-studien er designet for å identifisere undergruppene av pasienter med avansert eller metastatisk EGFR villtype NSCLC som overuttrykker proteinet c-MET og er best egnet for andre- eller tredjelinjes Teliso-V-monoterapi.

Resultatene fra studien viser en overbevisende total responsrate på 35 prosent for pasienter med høy c-MET overuttrykk og 23 prosent for pasienter med middels C-MET overekspresjon. I tillegg viste andre endepunkter meningsfulle kliniske resultater, inkludert median responsvarighet på henholdsvis ni måneder og 7,2 måneder, og median total overlevelse på henholdsvis 14,6 måneder og 14,2 måneder for de to gruppene.

Sikkerhetsprofilen til Teliso-V var i samsvar med tidligere funn og ingen nye sikkerhetsutfordringer ble identifisert. Bivirkninger med Teliso-V ble generelt godt tolerert.

– Resultatene av LUMINOSITY-studien er oppmuntrende for pasienter med ikke-småcellet lungekreft med c-Met overekspresjon, ettersom det er et stort behov for bedre behandling og ytterligere behandlingsalternativer for dem, sier studiens hovedetterforsker Ross Camidge fra The University of Colorado Cancer Center, USA, i en pressemelding.

Omtrent 85 prosent av alle lungekrefttilfeller er klassifisert som NSCLC, og til tross for fremskritt innen behandling, er lungekreft fortsatt den ledende årsaken til kreftrelatert død hos både menn og kvinner over hele verden. Overekspresjon av proteinet c-Met finnes hos omtrent 25 prosent av pasientene med avansert NSCLC EGFR villtype og er assosiert med dårlig prognose. Pasientgruppen har begrensede behandlingstilbud, og foreløpig er det ingen godkjente behandlinger.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.