Lungekreftselskap: Krever innsats mot luftforurensning

I forbindelse med Earth Day den 22. april har det internasjonale lungekreftselskapet - Internasjonal Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) – sendt ut en erklæring hvor det ettertrykkelig blir oppfordret til en omfattende innsats mot luftforurensning.

Les mer …