Lynparza og Zytiga forbedrer rPFS i første linje mot mCRPC

ESMO: Tilføyelse av PARP-hemmeren Lynparza (olaparib) til Zytiga (abirateron) forbedrer radiogravisk progresjonsfri overlevelse (rPFS) med 15 måneder, når kombinasjonen gis som førstelinjebehandling til pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC).

Les mer …

- Galskap at så mange sykehus opererer prostatakreft

Bare 6 av 13 offentlige sykehus innfrir kvalitetsmålet når det gjelder ufri rand ved prostatakreft-kirurgi. Det er galskap at så mange sykehus opererer prostatakreft når det går utover kvalitet, sier leder i Prostatakreftforeningen, Daniel Ask. 

Les mer …

  • 1
  • 2