Tarmbakterier kan styrke immunterapi

Kombinasjonen av immunterapi med spesifikke tarmbakterier kan hjelpe immunsystemet med å gjenkjenne og angripe kreftceller i minst tre ulike krefttyper.

Dette publiseres nå av forskere på Snyder Institute for Chronic Diseases ved Cumming School of Medicine (CSM) i canadiske Calgary. Forsøk med mus, har vist at spesifikke tarmbakterier kan bidra positivt til immunterapibehandling. Forskerne har funnet ut hvilke tarmbakterier som hjelper immunsystemet vårt med å bekjempe kreftsvulster, og hvordan de gjør det.

Oppdagelsen kan gi ny forståelse av hvorfor immunterapi fungerer i enkelte - men ikke i andre – tilfeller.

Resultatene, som er offentliggjort i tidsskriftet Science, viser at kombinasjonen av immunterapi med spesifikk mikrobiell terapi øker immunsystemets evne til å gjenkjenne og angripe kreftceller i visse melanom-blære og kolorektale krefttyper.

"Nylige undersøkelser har gitt sterke bevis for at tarmens bakterieflora kan ha en positiv innvirkning på antitumorimmunitet og forbedre effektiviteten av immunterapi i behandling av visse kreftformer. Men akkurat hvordan bakteriene er i stand til å gjøre dette, forblir uoppklart," sier Dr. Kathy McCoy, sjefsforsker og direktør for International Microbiome Center ved University of Calgary, om undersøkelsen.

"Vi har bygd videre på dette arbeidet, ved å vise hvordan visse bakterier forbedrer T-cellenes evne til å angripe og ødelegge kreftceller."

Først identifiserte forskerne bakteriearter som - når de ble behandlet med immunterapi – var forbundet med tumorer i den kolorektalt kreften.

Ved hjelp av mus uten egen tarmbakterieflora, introduserte forskerne spesifikke bakterier, sammen med immune kontrollpunkthemmere. Resultatene avslørte at spesifikke bakterier er viktige for at immunterapien skal fungere. Tumorinsidensen falt drastisk. Forsøksmusene som ikke mottok de gagnlige bakteriene, viste ingen respons på immunterapien.

"Vi fant ut at disse bakteriene produserer et lite molekyl som kalles inosin," forteller Dr. Lukas Mager, som er senior postdoktorforsker ved McCoy-laboratoriet.

"Inosin interagerer direkte med T-celler, og - sammen med immunterapi - forbedrer det effektiviteten av denne type behandling, og - i enkelte tilfeller – ødelegger de sågar alle de kolorektale kreftcellene."

Forskerne bekreftet i ettertid resultatene for både blærekreft og melanom. Det neste steg i arbeidet, vil være å undersøke effekten på mennesker. De tre gagnlige bakteriene som er assosiert med tumorer hos mus, er også blitt funnet i forbindelse med kreft hos mennesker.

"Å få identifisert hvordan mikrober forbedrer immunterapi, er avgjørende for å skape kreftbehandlinger som kan omfatte mikrobiologiske stoffer," sier McCoy.

"Mikrobiomet er en fantastisk samling med milliarder av bakterier, som hele tiden lever i og omkring oss. Vi er i en tidlig fase av å fullt ut forstå og begripe hvordan vi kan bruke denne nye kunnskapen til å forbedre effektiviteten og sikkerheten ved kreftbehandling, samt forbedre kreftpasienters overlevelsessjanse og livstrivsel."