Hjertesvikt er forbundet med økt risiko for kreft

Pasienter med hjertesvikt har større risiko for å få kreft enn deres jevnaldrende uten hjertesvikt.

Det viser et observasjonsstudie som inkluderer flere enn 200.000 personer og som i juni ble publisert i tidsskriftet ESC Heart Failure.

- Resultatene av studien beviser ikke at hjertesvikt forårsaker kreft. Imidlertid antyder resultatene at pasienter med hjertesvikt kan ha nytte av kreftforebyggende tiltak, poengterer Mark Luedde fra Christian-Albrechts-Universitetet i Kiel og Cardiology Joint Practice Bremerhaven, som er en av forfatterne. 

Noen pasienter med kreft utvikler hjertesvikt som konsekvens av kreftbehandlingen. Nylig er det også kommet frem at hjertesvikt-pasienter kan ha en forhøyet forekomst av kreft i løpet av hjertesykdommen, men de fleste eksisterende studier har vært i mindre skala. Den aktuelle studien har derimot undersøkt sammenhengen mellom hjertesvikt og kreftutvikling i en større tysk kohort.  I alt 100.124 pasienter med hjertesvikt og 100.124 personer uten hjertesvikt var inkludert i studien. Pasienter med og uten hjertesvikt ble matchet individuelt etter kjønn, alder, BMI, diabetes og hyppighet av legebesøk. Ingen deltagere hadde kreft ved studiens begynnelse.  Databasen inneholdt ikke opplysninger om røyking, alkoholforbruk eller fysisk aktivitet. Statistiske modeller ble brukt til å undersøke sammenhengen mellom hjertesvikt og forekomsten av ​​kreft over en periode på ti år. Den gjennomsnittlige alderen for populasjonen var på 72,6 år, og 54 prosent var kvinner. I løpet av den tiårige observasjonsperioden var forekomsten av ​​kreft signifikant høyere blant pasienter med hjertesvikt (25,7 prosent) sammenliknet med dem uten hjertesvikt (16,2 prosent). Hos kvinner var forekomsten av ​​kreft på 28,6 prosent hos pasienter med hjertesvikt og 18,8 prosent hos dem uten. Hos menn var de tilsvarende satsene på 23,2 og 13,8 prosent. 

- Resultatene våre gir anledning til å tro at det kan være en årsakssammenheng mellom hjertesvikt og en økt frekvens av kreft. Dette er biologisk sannsynlig, da det er eksperimentelle beviser for at faktorer som utskilles fra det sviktende hjertet kan stimulere tumorvekst, forklarer Mark Luedde og konkluderer slik:

- Det er alminnelig praksis at kreftpasienter som har mottatt legemidler som er forbundet med en risiko for utvikling av hjerte-kar-sykdom, overvåkes for hjertesvikt. Studien vår tilfører viten som indikerer at pasienter med hjertesvikt kan dra fordel av intensiv overvåkning angående kreftutvikling - for eksempel ved å tilby dem screening. Når vi betrakter den høye forekomsten av begge sykdommene og påvirkningen av de berørte pasientenes liv, så fortjener pasientene en maksimal felles innsats fra både kardiologer og onkologer.