Nødvendig kjemo pluss immunterapi forbedrer patologisk downstaging ved blærekreft

Neoadjuverende behandling med kjemoterapi og PD1-hemmeren Keytruda (pembrolizumab) oppfylte sitt primære sluttpunkt for forbedret patologisk downstaging ved muskelinvasiv blærekreft og var generelt en sikker behandling.

Det viser en nylig offentliggjort fase II-studie.

Journal of Clinical Oncology publiserer resultatene i en studie hvor 39 pasienter med klinisk T2-4aN0/XM0 muskelinvasiv blærekreft hadde rett til radikal cystektomi (RC). De første seks pasienter mottok Keytruda 200 mg en gang to uker før Keytruda 200 mg en gang på første dag, cisplatin 70 mg/m2 og gemcitabin 1.000 mg/m2 én gang på dag ett og åtte hver 21. dag i fire syklusser. Denne tidsplanen ble avbrutt på grunn af toksicitet, og etterfølgende pasienter mottok i stedet cisplatin 35 mg/m2 uten innledende behandling med Keytruda.

Det primære endepunktet var patologisk downstaging (<pT2N0), hvilket defineres som en reduksjon av enten primær tumor eller regionale lymfeknuter etter neoadjuverende behandling. Sekundære mål var toksicitet inklusive pasientrapporterte resultater, komplett patologisk respons (pT0N0), eventfri overlevelse og samlet overlevelse.

Pasientene mottok i gjennomsnitt fire behandlingssyklusser. Alle pasienter, med unntak av en som ikke ville,  gjennomgikk RC. 22 av de 39 pasientene (56 prosent) oppnådde <pT2N0, og 14 av 39 (36 prosent) oppnådde pT0N0.

De mest alminnelige bivirkninger var trombocytopeni (74 prosent), anemi (69 prosent), neutropeni (67 prosent) og hypomagnesæmi (67 prosent). En pasient hadde nystartet type 1 diabetes med ketoacidose relateret til Keytruda, og ingen pasienter krevde steroider mot immunrelaterte bivirkninger. Klinikene underrapporterte konsekvent bivirkninger sammenlignet med pasientene.

En global undersøkelse av perioperativ kjemoterapi pluss Keytruda eller placebo er i gang.