Skip to main content

Langtidsdata bekrefter fordelen ved adjuvant immunterapi mot høyrisiko muskelinvasiv blærekreft

Fordelene ved adjuvant immunterapi for pasienter med høyrisiko muskelinvasiv urothelial karsinom (MIUC) holder seg over tid. Dette viser analyser av langtidsdata for fase III-studien CheckMate-274, som sammenligner adjuvant Opdivo (nivolumab) etter radikal kirurgi med placebo hos pasienter med MIUC.

Treårsdata fra CheckMate-274-studien var utvalgt som Late Breaking Abstract ved 2023 ASCO Genitourinary Cancers Symposium (abstrakt #LBA443) og bekrefter studiens tidligere resultater ved å fortsatt påvise sterke forbedringer med adjuvant nivolumab hos pasienter med høyrisiko MIUC.

I studien fikk 709 pasienter med MIUC og som gjennomgikk radikal kirurgi, enten adjuvant nivolumab eller placebo annen hver uke i inntil ett år. Alle personer ble ansett for å ha høy risiko for tilbakefall. Dette omfattet pasienter med pT3-pT4a eller pN+ sykdom, som ikke hadde mottatt neoadjuvant cisplatina-kjemoterapi og som ikke var berettiget til - eller som takket nei til adjuvant cisplatina-kjemoterapi -  samt pasienter som hadde mottatt neoadjuvant cisplatina-kjemoterapi og som hadde ypT2-ypN+ sykdom eller ypT4a.

Oppdaterte resultater

CheckMate-274 har tidligere oppfylt sine primære endepunkter - sykdomsfri overlevelse (DFS) - i både intention to treat (ITT)-populasjonen og subpopulasjonen med PD-L1-ekspresjon på minst en prosent etter en minimumsoppfølgning på 5,9 måneder. På det tidspunktet nådde median DFS 20,8 måneder med nivolumab og 10,8 måneder med placebo i ITT-gruppen (HR 0,70). I den PD-L1-positive gruppen ble median DFS-varigheter ikke nådd, men prosentandelen som var i live og sykdomsfri etter seks måneder, var 74,5 prosent med nivolumab og 55,7 prosent med placebo (HR 0,55). Disse dataene er fortløpende blitt oppdatert og rapportert over tid, og i den siste oppdateringen er minimumsoppfølgningen 31,6 måneder og medianoppfølgningen 36,1 måneder. Også her har DFS-resultatene holdt seg stabile.

DFS-fordelene forbundet med nivolumab kan ses på tvers av de fleste pasientundergruppene, men en undergruppeanalyse avslører at effekten av nivolumab i forhold til placebo kan være mindre uttalt hos pasienter med sykdom med opprinnelse i nyrebekkenet og hos pasienter med sykdom med opprinnelse i urinlederen.

Oppdaterte resultater for det sekundære endepunktet tilbakefallsfri overlevelse utenfor urotelkanalen og det eksplorative endepunktet for fjernmetastasefri overlevelse fortsetter også med å favorisere adjuvant nivolumab frem for placebo i både ITT- og PD-L1-positive populasjoner. Treårsdataene for samlet overlevelse er ennå ikke modne, men vil især være relevante i forhold til undergruppene med pasienter som ikke så ut til å oppnå en markant fordel av adjuvant nivolumab, påpeker forskerne bag CheckMate-274.

Det ble ikke observert nye sikkerhetssignaler for nivolumab med lengre oppfølgning. I overensstemmelse med den primære analysen toppet grad 3/4 behandlingsrelaterte bivirkninger med 18 prosent i nivolumab-armen og sju prosent i placebo-armen.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.