Skip to main content

Gode resultater med onkolytisk virusterapi mot blærekreft

Behandling med onkolytisk virus-terapi kombinert med Keytruda (pembrolizumab) resulterer i komplette responsrater på 85 prosent blant pasienter med bacillus Calmette-Guérin (BCG)-ikke-reagerende og ikke-muskel-invasiv blærekreft (NMIBC).

Dette viser en ny, mindre fase II-studie (CORE1), som har inkludert 34 pasienter med påviselig carcinom in situ. Resultatene ble nylig presentert under årsmøtet i American Urological Association (abstract #PD13-08).

I studien oppnådde 29 av 34 deltakere komplett respons (CR) på kombinasjonsbehandlingen. Dette er flotte resultater, særlig sammenlignet med responsratene under behandling med PD-L1-hemmeren som monoterapi, opplyser Roger Li, som er genitourinær onkolog på Moffitt Cancer Center i Tampa, Florida, og som presenterte resultatene på årsmøtet.

"Jeg vil gjerne minne publikum om at denne (CR-rate, red.) sammenlignes med en 40 prosent fullstendig responsrate med utelukkende pembrolizumab etter tre måneder og litt mindre enn 20 prosent etter 12 måneder. Det støtter i høy grad vår hypotese om at dette er mekanistisk synergi,” sa han.

I studien ble deltakerne behandlet med PD-1-hemmeren og den onkolytiske virus-terapien (cretostimogene grenadenorepvec, CG0070). Virusterapien består av en promotor og en granulocytt makrofag kolonistimulerende faktor (GM-CSF), som infiserer tumorceller og øker den virale belastningen. 

Fall i respons over tid

Forskerne observerte også at den samlede CR-raten sank over tid. Ved seks måneder og ved ni måneder var den på henholdsvis 82 og 81 prosent, mens den etter 12 måneder var på 68 prosent. Kombinasjonsterapien var godt tolerert og pasientene opplevde vanligvis primært lokale bivirkninger (AE) av grad 1 eller 2. I tillegg utviklet fire pasienter grad 3 AE'er, men ingen grad 4/5 AE'er ble observert i studien.

Resultatene er på linje med tidligere undersøkelser av CG0070, deriblant en tidligere fase II-studie av pasienter med høyrisiko BCG-ikke-reagerende NMIBC. Her oppnådde pasientene en komplett responsrate på 65 prosent på samtlige tidspunkter under oppfølgingen etter at de hadde mottatt CG0070 som monoterapi.

I tillegg er to fase III-forsøk allerede startet for samme pasientgruppe. De skal undersøke CG0070 som monoterapi, samt i kombinasjon med pembrolizumab.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.