FDA godkjenner bavencio for vedlikeholdelse av metastatisk blærekreft

På bakgrunn av resultatene fra JAVELIN Bladder 100, godkjenner det amerikanske legemiddelverket FDA nå kontrollpunkt-hemmeren Bavencio (avelumab) for vedlikeholdsbehandling av metastatisk eller ikke-resekterbar lokal avansert blærekreft.

Resultatene fra JAVELIN-studien ble presentert på årets virtuelle ASCO. De viser effektiviteten av behandling med Bavencio i perioden etter innledende kjemoterapi.

"Vedlikeholdsinnstillingen er et attraktivt tidspunkt for å bruke en kontrollpunkt-hemmer. Pasientene har gjennomgått kjemoterapi og sykdommen er under kontroll," opplyser hovedforfatter Thomas Powles på ASCOs hjemmeside. Han er lege, professor i onkologi og direktør på Barts Cancer Center i London.

"I stedet for å vente på at sykdommen skrider frem etter kjemoterapien – noe som raskt kan skje hos pasienter med avansert urotelcancer – øker avelumab-behandling overlevelsessjansene betraktelig."

God generell overlevelse etter 19 måneder

Pasientene i undersøkelsen ble randomisert i forholdet 1:1 til å enten motta avelumab intravenøst annenhver uke - pluss beste symptomlindrende behandling (BSC) - eller til å motta kun BSC.

Behandlingen ble påbegynt innenfor fire til ti uker etter siste dose kjemoterapi. Pasientene ble fulgt i en median på mer enn 19 måneder og litt over halvparten (51 %) hadde svulster som var positive for PD-L1.

Resultatene viser at:

  • Avelumab-gruppen nådde en generell overlevelse med en median på 21,4 måneder.
  • Kontrollgruppen nådde en generell overlevelse med en median på 14,3 måneder.
  • Bivirkninger av grad 3. eller høyere, forekom hos 47,4 % av pasientene som mottok avelumab og beste symptomlindrende behandling.
  • Det samme bivirkningsomfanget ble observert hos 25,2 % av pasientene som kun mottok beste symptomlindrende behandling.

De mest alminnelige bivirkningene av grad 3 eller høyere var urinveisinfeksjon, anemi, hematuri, tretthet, og ryggsmerter.