IMPRESS-studien: Medisiner godkjent på andre indikasjoner har lovende effekt

Åslaug Helland

De første evalueringene etter at IMPRESS-studien kom i gang i vår, viser at nye medisiner har lovende effekt for flere av de deltakende pasientene selv om de er godkjent på andre indikasjoner. En av dem har opplevd fullstendig tilbakegang av glioblastom - den alvorligste formen for hjernekreft.

- Det er gledelig at de fleste av pasientene responderer positivt på den nye behandlingen de får gjennom dette prosjektet. Det er selvsagt snakk om kort oppfølgingstid, men vi synes likevel effekten så langt er lovende, sier professor og onkolog Åslaug Helland, leder for den store nasjonale kliniske studien IMPRESS Norway. Her får pasienter med avansert kreftsykdom - der all tilgjengelig behandling tidligere er forsøkt, men uten tilfredsstillende effekt - mulighet til å prøve medikamenter som egentlig er godkjent på andre indikasjoner.

Så langt har 60 pasienter vært meldt inn - fra ulike sykehus. Alle har gått gjennom en omfattende genetisk analyse av sin kreftsvulst.

Ti av disse pasientene fikk identifisert genforandringer eller kjennetegn som indikerte at de kunne ha nytte av et medikament i studien, og to pasienter er inkludert i andre pågående studier.

Glioblastom forsvant 

En av pasientene som fikk positiv match i geneanalysen, en småbarnsfar midt i 30-årsalderen fra Trondheim, har opplevd fullstendig billedmessig tilbakegang vurdert ved MR-undersøkelse - komplett remisjon - av glioblastom. 

- Dette er oppsiktsvekkende og utrolig gledelig, sier konstituert overlege og kreftforsker Åsmund Flobak ved St.Olavhospital. Flobak sitter også i ledelsen for IMPRESS-studien.

Mannen fikk i 2018 symptomer på hjerneslag som etter utredning på sykehus viste seg å være glioblastom- en aggressiv form for hjernekreft, der kreftcellene gjerne sprer seg diffust utover i hjernevevet.

Han ble behandlet med kirurgi, stråling og cellegift, der målet var å fjerne alt.  Dette har dessverre ikke lyktes, da en rutinemessig MR-undersøkelse to år senere viste tilbakefall - men uten at pasienten opplevde noen symptomer.

- Etter grundige samtaler, med avveininger for og i mot, var han klar på at han ønsket å forsøke eksperimentell medisin i stedet for å ta en ny runde med standardbehandling. Den molekylære undersøkelsen av tumoren viste genforandringer som er de samme som kan sees ved føflekkreft og lungekreft. Denne matchen gjorde ham aktuell for å prøve medikamenter som vanligvis brukes ved føflekkreft. Han fikk to ulike medikamenter, som har den effekten at de påvirker reguleringen av celleveksten, og målrettet mot den feilreguleringen som skyldtes genforandringen», forklarer Åsmund Flobak.

16 ukers behandling

Medikamentene som pasienten fikk er en såkalt BRAF-hemmer (vemurafenib) og en MEK-hemmer (cobimetinib). Han startet med denne kuren på forsommeren, og etter åtte uker kunne MR-undersøkelsen avsløre at glioblastomet billedmessig var borte.

- Dette ble en gledens dag både for deg og pasienten. Men hva skjer videre?

- Han er i gang med ytterligere åtte ukers behandling. Dette fantastiske resultatet er en stor motivasjon for å fortsette både for pasienten og for oss. Og vi har konstatert at det å benytte presisjonsmedisin basert på genetiske analyser kan ha stor effekt, selv om vi også vet at dette ikke vil være tilfellet for alle, sier Flobak.

Flere har lovende effekt

Det er ytterligere ni kreftpasienter med avansert sykdom - bl.a. lunge og gynekologisk kreft, som per i dag får behandling i IMPRESS-studien.

- Endel får immunterapi, andre får målrettet behandling. Hos flertallet er de foreløpige evalueringene positive, men det har gått kort tid, sier Åslaug Helland.

Foreløpig har tre legemiddelfirmaer sagt ja til å bidra med legemidler i studien,  men både Helland og Flobak håper og tror at flere vil komme til. Forhandlinger pågår. I løpet av høsten vil det være 15-18 tilgjengelige legemidler i studien.

Jo flere legemidler som blir tilgjengelig, desto flere pasienter vil få muligheten til å teste livsforlengende medisin.

Her kan lese vår artikkel om IMPRESS ved oppstarten i april.