Nye data for KRAS-hemmeren Lumakras

KRASG12C-hemmeren sotorasib (Lumakras) er blitt evaluert i over 10 forskjellige kombinasjoner for behandling av KRAS G12C-muterte kreftformer.

Resultatene ble presentert den 9. oktober på Plenary Session under AACR-NCI-EORTC 2021 Virtual International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics.

I en arm av fase Ib-studien CodeBreaK 101 ble 33 sterkt forbehandlede pasienter med KRAS G12C-mutert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) innskrevet. Dette omfattet fem pasienter som tidligere var blitt behandlet med sotorasib-monoterapi. Ti pasienter fikk 20 mg Giotrif (avatinib) pluss 960 mg sotorasib, mens 23 pasienter mottok 30 mg Giotrif og 960 mg sotorasib. Dataene viste en objektiv responsrate (ORR) på 20 prosent i den første kohorten og 35 prosent i den andre.  Sykdomsbekjempelsesraten var på henholdsvis 70 prosent og 74 prosent i de to kohortene.

De mest alminnelige behandlingsrelaterte bivirkninger (TRAE'er) var diaré, kvalme og oppkast. TRAE'er grad 3 forekom hos 30 prosent av pasientene i begge dosisgrupper, diaré var den mest alminnelige.

Tabletbehandling

En annen studiearm testet kombinasjonen av sotorasib​​ og Mekinist (trametinib) hos sterkt forbehandlede pasienter med KRAS G12C-muterte solide tumorer, medregnet dem som tidligere hadde fått KRAS G12C-hemmerbehandling. Her var i alt 41 pasienter innskrevet, 18 med NSCLC, 18 med kolorektal kreft (CRC) og fem med andre solide tumorer. Blant pasienter med CRC, som var behandlingsnaive overfor KRAS G12C-hemmer, oppnådde ni prosent delvis respons, mens 82 prosent oppnådde sykdomsbekjempelse. I alt oppnådde 14 prosent av tidligere behandlede CRC-pasienter delvis respons og 86 prosent oppnådde sykdomsbekjempelse. I NSCLC-populasjonen oppnådde 20 prosent av KRAS G12C-hemmer-naive pasienter en delvis respons, og 87 prosent oppnådde sykdomsbekjempelse. Hos pasienter som tidligere var blitt behandlet med en KRAS G12C-hemmere, oppnådde 67 prosent sykdomsbekjempelse.

De mest alminnelige TRAE'er i denne undersøkelsen var diaré, utslett, dermatitis akneform, kvalme og oppkast.

Amgen, som står bak sotorasib, vil ta de nye resultatene med i betraktningen - når firmaet skal prioritere hvilke kombinasjoner som skal videre i utviklingsprogrammet for sotorasib.  I løpet av de kommende månedene skal firmaet blant andet presentere data for sotorasib i kombinasjon med PD-1- og SHP2-hemmere.

Sotorasib er en tablettbehandling og den første og eneste KRASG12C-hemmer. I mai 2021 mottok sotorasib akselerert markedsføringsgodkjennelse i USA og legemidlet er også godkjent i De Forenede Arabiske Emirater, Canada og Storbritannia. Amgen har sendt søknad om markedsføringstillatelse i EU, uten at denne foreløpig er blitt godkjent.