FosNTP er bedre enn osAPR til forebyggelse av kjemoterapi-indusert kvalme

Fosnetupitant (FosNTP) har en bedre sikkerhetsprofil og lavere risiko for reaksjoner på injeksjonsstedet enn fosaprepitant (FosAPR) - og er derfor et godt valg til forebyggelse av kjemoterapi-indusert kvalme og oppkast.

Slik konkluderer forskerne bak fase III-studien CONSOLE.

CONSOLE-resultatene er publisert i Journal of Clinical Oncology, har forskerne evaluert effektiviteten og sikkerheten av ​FosNTP i forhold til fosaprepitant (FosAPR) til forebyggelse av sterkt emetogen kjemoterapi-indusert kvalme og oppkast. Studien er den første direkte sammenligningen av de to forskjellige neurokinin-1-reseptorantagonister i kombinasjon med palonosetron og dexamethason.

I studien ble 785 pasienter - som var planlagt for cisplatin-basert kjemoterapi - tilfeldig tildelt enten FosNTP 235 mg eller FosAPR 150 mg i kombinasjon med palonosetron 0,75 mg og dexamethason. Det primære endepunktet var samlet (0-120 timer) komplet responsrate (CR), stratifisert etter kjønn og alder.

Resultatene viste at den samlede CR-raten var 75,2% for FosNTP mot 71,0% for FosAPR. CR-ratene i de akutte fasene (0-24 timer), forsinkede faser (24-120 timer) og etterpå forsinkede faser (120-168 timer) og ved 0-168 timer var hhv. 93,9% mot 92,6 %, 76,8% mot 72,8% - samt 86,5% mot 81,4% og 73,2% mot 66,9%.

Hyppigheten av ​​behandlingsrelaterte bivirkninger var stort sett like; 22,2 % for FosNTP og 25,4 % for FosAPR. Derimot var bivirkningene eller behandlingsrelaterte bivirkninger som er relevante for reaksjoner på injeksjonsstedet, hhv. 11,0 % og 20,6 %.