Autoimmun hepatitis forbindes med økt risiko for kreft

Morten Daniel Jensen

Autoimmun hepatitis knyttes til økt risiko for kreft - men den økte risikoen er imidlertid ikke så stor at den gir anledning til å endre klinisk praksis, mener forsker.

Det er godt kjent at mange autoimmune sykdommer medfører økt risiko for kreft. Nå slår danske forskere fast at dette også gjelder autoimmun hepatitis.

- I motsetning til tidligere studier har vi - takket være de offentlige registrene – greid å inkludere en stor gruppe matchede kontroller og dermed justere for proxyindikatorer for røyking og alkohol. Vi ser en statistisk signifikant økt risiko for kreft ved autoimmun hepatitis - men den absolutte risikoen er lav, sier Morten Daniel Jensen, som er lege og kommende ph.d.-student på avdeling for lever-, mave- og tarmsykdommer ved Aarhus Universitetshospital. Han er førsteforfatter på undersøkelsen, som ble publisert i tidsskriftet American Journal of Gastroenterology.

Studien inkluderer 1.805 danske pasienter med autoimmun hepatitis og 16.617 matchede kontroller. Resultatet viser at autoimmun hepatitis var forbundet med 50 % økt risiko for kreft ti år efter diagnosen. Blant de hyppigste kreftsykdommene var non-melanom hudkreft (4,0 % risiko etter ti år) og tarmkreft (1,6 % risiko etter ti år). Risikoen var større blant pasienter som fikk immundempende medisiner og blant pasienter med skrumplever.

- Resultatet er markant, men ikke så stort at det ville gi mening å sette i gang med screening for kreft eller endre den kliniske praksisen. Resultatet bekrefter ting som er sett i andre studier, sier Morten Daniel Jensen og fortsetter:

- Vi vet at immundempende medisiner medfører økt risiko for en rekke kreftsykdommer, hvor hudkreft er den hyppigste. Nå ser vi at det også gjelder for pasienter med autoimmun hepatitis.”

Lavere risiko blant yngre pasienter

Studien viser også at den økte risikoen for kreft primært gjelder pasienter som var over 45 år gamle da de fikk diagnosen autoimmun hepatitis. For pasienter under 45 år var risikoen helt klart økt - men den faktiske risikoen var liten - og ikke statistisk mer signifikant enn i kontrollgruppen.

- Det er selvfølgelig – selv blant de yngre pasientene – ikke bra med en liten økning av risikoen for kreft. Men risikoen i absolutte tal er veldig lav.  Så dette er en beroligende nyhet for de yngre pasientene, sier Morten Daniel Jensen.