Forskning rundt melkesyrebakterier kan på sikt gi ny kreftmedisin

Forskning på melkesyrebakterier kan gi en dypere forståelse av kreftmedisin - og potensielt føre til utvikling av nye kreftlegemidler. Det mener danske forskere bak ny undersøkelse.

På samme måte som overanstrengte muskler danner melkesyre som et biprodukt, blir det også produsert melkesyre i kreftceller – når de trenger store mengder energi for å dele seg og danne tumorer. Den nye studien, som er publiceret i Science Advances, kaster lys over hvordan spesifikke enzymer kan fjerne disse melkesyremarkørene.  Forskerne hevder at dette kan være med på å gi en dypere forståelse av effekten av medisiner mot blandt annet kreft. 

”Det ultimative målet er jo å utvikle legemidler som har så få bivirkninger som muligt. Jo mer viten vi kan generere om de enzymene som fjerner melkesyremarkørere, jo bedre kan vi også designere nye legemiddelkandidater – som så rammer disse spesifikke enzymene. Så oppdagelsen kan potensielt få betydning for utviklingen av ny kreftmedisin med disse enzymene som mål,” uttaler professor Christian Adam Olsen fra Institut for Legemiddeldesign og Farmakologi, som har stått i spissen for studien, på Københavns Universitets hjemmeside.

I undersøkelsen så forskerteamet blant annet at da de fjernet de spesifikke enzymene, ble nivået av melkesyre mye større. Det samme skjedde når de hemmet enzymene ved hjelp av eksisterende kreftmedisin.

Ut over at forskerne håper at resultatene fra den nye studien kan bidra til utvikling av ny kreftmedisin, medvirker oppdagelsen også til en grunnleggende forståelse av epigenetikk. Melkesyra i cellene kan nemlig havne som såkalt epigenetiske markører, som har betydning for hvordan genene våre blir lest. Kosthold, søvn og mosjon er noen av de faktorene som - i henhold til tidligere forskning - kan påvirke epigenetikken vår.