Fase 3-studie: Imfinzi har gevinst mot gallegangskreft

Immunterapi Imfinzi (durvalumab) i kombinasjon med cellegift har effekt mot gallegangskreft, men vil kun være effektivt for et mindretall av pasientene.

Det viser fase 3-studien, TOPAZ-1. 685 pasienter var med i studien, og resultatene ble fremlagt på ASCO Gastrointestinal-kongressen i slutten av januar.

– Studien angir at behandlingen krympet svulsten hos 26,7 prosent av pasientene som fikk cellegift og immunterapi, mot 18,7 prosent hos gruppen som bare fikk cellegift, sier Hanne M. Hamre, overlege ved kreftavdelingen ved Akershus universitetssykehus.

Effektivt for kun et mindretall

Hun understreker at gallegangskreft er en sykdom som ofte ikke endrer seg så mye på røntgenbilder underveis i behandlingen. Overlevelsen blant de som fikk cellegift og immunterapi var 12.8 måneder, mens den var på 11.5 måneder for de som bare fikk cellegift.

– Immunterapi kan være effektivt for et lite mindretall, og det gir mer informasjon å se på andelen pasienter som er i live to år etter behandling. Hos de som fikk cellegift og immunterapi, var 24 prosent i live etter to år, mens andelen var 10 prosent hos gruppen som bare fikk cellegift. Det er sannsynligvis er noen veldig få som har nytte av behandlingen, men at de er så få at det ikke slår ut i de andre analysene. Man kan derfor ikke kan si at behandlingen, på gruppenivå, hverken er spesielt effektiv eller nyttig, sier Hamre.

«Tynne» resultater

Hun ser ikke på studien som praksisendrende og tror ikke Norske myndigheter vil godkjenne denne behandlingen basert på så «tynne» resultater. Samtidig er en slik studie etterlengtet i fagmiljøet.

– Det er jo fase 3-studier som er standard for å få godkjent legemidler, så sånn sett er studien viktig. Det har vært mange skuffende studier på behandling rettet mot hele diagnosegruppen sett under ett. Jeg tror det blir viktigere og viktigere å lete etter pasienter som kan ha nytte av immunterapi og målrettet behandling blant de mange som ikke har det. Forskningen dreier seg mer og mer inn på det sporet, opplyser overlegen.

Gallegangskreft er en sjelden kreftsykdom, som årlig rammer cirka 100 til 120 personer i Norge. Denne kreftformen vokser i gallegangene og blokkerer derfor gallens utløp til tarmen. Operasjon er iblant mulig, men kun i den aller tidligste fasen. Med dagens behandling har pasienter med gallegangskreft ikke så gode utsikter.

– Disse pasientene har median overlevelse, det vil si at tidspunkt der halvparten er døde, er på 11.7 måneder for pasientene som får cellegift. Så det er vel en prognose de fleste av oss vil oppfatte som dårlig. Men å legge til immunterapi til cellegift vil ikke ha noen effekt på overlevelsen for de aller fleste pasientene som er diagnostisert med ikke operabel gallegangskreft, avslutter Hamre.