Sju faktorer øker covid-19-infiserte lungekreftpasienters risiko for å dø

Lungekreftpasienter viser seg å ha større risiko enn den øvrige befolkningen for å dø - hvis de blir smittet med covid-19. En internasjonal undersøkelse har nå identifisert hvilke sju faktorer som i særlig grad har betydning for lungekreftpasienters risiko for å dø av en covid-19-infektion.

- Til tross for den pågående innsatsen, medregnet immuniseringskampagner og økt kapasitet, vil SARS-CoV-2 - i hvert fall til en vis grad - fortsette med å påvirke kontinuiteten i behandlingen av ​​pasienter med kreft. Vi har levert et omfattende og sterkt prognosesystem som kan være et nyttig værktøy for klinikere, fremhever Alessio Cortellini, som er en av hovedkreftene bak studien, i en pressemelding fra Imperial College i London.

I studien, som er offentliggjort i Journal of Thoracic Oncology, har forskerne analysert data fra The Thoracic Cancers International COVID-19 Collaboration (TERAVOLT), som er et globalt register som ble etablert i mars 2020 for å forstå virkningen av covid-19-infektioner hos pasienter med lungekreftsygdommer. Totalt 114 sentra i 19 land har medvirket i undersøkelsen og 92 sentra har bidratt med data. Pasientene som deltok i studien hadde alle en covid-19-diagnose og enten ikke-småcellet lungekreft, småcellet lungekreft, lungehinnekreft, thymuskreft eller andre neuroendokrine tumorer med pulmonal opprinnelse.

Per 15. april 2021 hadde forskerne evaluert 1.491 pasienter fra 18 land. Med en observasjonsperiode på i gjennomsnitt 42 dager, rapporterte forskerne i alt 361 hendelser med en dødsrate for alle årsager på 24,2 prosent. Forskerne identifiserte etterpå sju hoveddeterminanter for død ut fra mer enn 70 analyserte faktorer: ECOG-PS (OR 2,47 1,87-3,26) neutrofiltal (OR 2,46 1,76-3,44) serum procalcitonin (OR 2,37 1,64-3,43) tumorstadium ved covid-19-diagnose (OR 1,97 1,46-2,66) utvikling av lungebetennelse (OR 1,95 1,48-2,58), c-reaktivt protein (CRP) (OR 1,90 1,43-2,51) og alder (OR 1,71 1,29-2,26). Dårlig ECOG-PS viste den sterkeste sammenhengen med dårlig resultat.  

Studien omfatter ikke virkningen av ​​COVD-19-vaksiner, men TERAVOLT-databasen ble nylig oppdatert til å fange opp informasjon om vaksinestatus, samt informasjon om de spesifikke variantene. Forskerne planlegger nå å gjennomføre en separat analyse med de nye dataene.