Spansk undersøkelse: Bruken av biomarkør-test ved lungekreft har steget

Mer enn halvparten av ​​pasienter diagnostisert med fremskreden ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i Spanien gjennomgår biomarkør-test - et tall som har steget i løpet av de siste fem årene.

Dette viser resultatene  av en spansk registerundersøkelse, som ble presentert på European Lung Cancer Congress (ELCC) den 2. april.

De  illustrerer verdien av ​​registerdata til forbedring av lungekreftbehandling, mener hovedforfatter Virginia Calvo de Juan fra Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda i Madrid.

- Den samlede overlevelsen for pasienter med lungekreft er steget med omkring 15 prosent i løpet av de foregående ti årene, primært fordi vi nå har nye behandlingsformer, deriblant målrettede legemidler. For å bruke de målrettede legemidlene, er vi nødt til å bestemme de molekylære biomarkørene på pasientens tumor. Undersøkelsen vår analyserte bruken av ​​den molekylære testen i klinisk praksis i den virkelige verden, sier Virginia Calvo de Juan til European Society for Medical Oncology (ESMO).

Undersøkelsen inkluderer data for 9.239 pasienter diagnostisert med stadium IV NSCLC fra 2016 til nå, som er registrert i det spanske Thoracic Tumors Registry. Resultatene viser blant andet at tumorbiomarkørtesten ble utført på 85 prosent av pasientene med ikke-plateepitel tumorer og hos 56,3 prosent av dem med plateepitel tumorer. 

Nesten halvparten (44,5 prosent) av de pasientene som ble testet hadde et positivt resultat for enten EGFR, ALK, KRAS, BRAF, ROS1 eller PDL-1.

Den spanske gruppen er en av ​​de beste forskningsgruppene i Europa og er veldig engasjert i å yte målrettede behandlinger til lungekreftpasienter. Dataene viser en meget høy frekvens av molekylær testing over en femårig periode, påpeker Rolf Stahel, som er formann for European Thoracic Oncology Platform (ETOP).

Han mener at det vil være nyttig også å se på hvor ofte molekylær testing resulterte i at den enkelte pasient fikk passende målrettet behandling.

- Kreftregistre er - av flere årsaker - veldig viktige for å forbedre resultatene for kreftpasienter. For det første kan de være nyttige for å forbedre standarden for pasientbehandling. Du kan også se på hvordan et bestemt sykehus eller en region klarer seg ved å sammenligne med andre befolkninger, se hvor du står - og hvordan du kan forbedre deg. For det annet kan kreftregistre gi en måte å studere behandlingseffekter på veldig sjeldne kreftformer, hvor det er for få pasienter til å utføre randomiserte forsøk, sier Rolf Stahel til ESMO.