Lungekreftselskap: Krever innsats mot luftforurensning

I forbindelse med Earth Day den 22. april har det internasjonale lungekreftselskapet - Internasjonal Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) – sendt ut en erklæring hvor det ettertrykkelig blir oppfordret til en omfattende innsats mot luftforurensning.

Under den siste IASLC World Conference on Lung Cancer (WCLC), som fant sted i september 2021, ble det presentert resultater fra forskellige undersøkelser som belyser sammenhengen mellom høye forekomster av luftforurensing og høye forekomster av lungekreft. Ett av studiene viste blant annet at luftforurensning står for 14 prosent av alle lungekrefttilfeller – noe som på verdensplan tilsvarer 1,9 millioner årlige dødsfall.

I sin nylig offentliggjorte erklæring, oppfordrer IALSC inntrengende alle relevante lokale, nasjonale og internasjonale lovgivende organer til å begrense luftemisjonsmålene til absolutt laveste nivå - som anbefalt av Verdenshelsesorganisasjonen WHO. Selskapet oppfordrer dessuten helsesorganisationene til å til orde for å redusere emisjoner av fossile brennstoffer og for ren, bæredyktig energi.

IASLC oppmuntrer til samarbeid mellom helsesorganisasjonene om å bli fortalere for klima og miljømessig bæredyktighet – samtidig med at selskapet oppfordres til å droppe investeringer i virksomheter som er basert på bruk av fossile brennstoffer.

Til slutt oppfordrer iASLC inntrengende alle helsesorganisasjoner om å senke sine CO2-fotavtrykk ved nasjonale og internasjonale møter - ved å sette fart på virtuell deltakelse og å senke mengden av ​​papir og avfall som genereres av industrien og ikke-industrielle partnere.

IASCL selv bidrar blant annet ved å støtte mer forskning på de patofysiologiske og kreftfremkallende virkningene av PM2.5 og andre forurensende stoffer som påvirker menneskenes helse.