Neoadjuverende Imfinzi pluss kjemoterapi forbedrer respons ved NSCLC

Når Imfinzi (durvalumab) kombineres med kjemoterapi før operasjon av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), forbedres den patologisk komplette responsen (pCR) signifikant sammenlignet med utelukkende kjemoterapi.

Dette skriver Imfinzi-produsenten AstraZeneca i en pressemelding om de foreløpige resultatene av fase III-studien AEGEAN.

''Tidlig behandling av operabel lungekreft gir de beste sjansene for helbredelse, men på tross av kjemoterapi og en vellykket operasjon vil størstedelen av pasientene få tilbakefall i løpet av fem år. Aktivering av immunresponsen med Imfinzi både før og etter operasjonen er en spennende ny strategi - og vi håper at disse tidlige resultatene fra AEGEAN vil føre til forbedret overlevelse for lungekreftpasientene i dette potensielt helbredende forsøket,” konstaterer Executive Vice President Susan Galbraith hos AstraZeneca’s Oncology R&D.

Foruten den forbedrede pCR førte neoadjuverende kombinasjonsbehandlinger med durvalumab og kjemoterapi også til en forbedring av såkalt større patologisk respons (mPR), definert som 10 prosent eller mindre levedyktig tumor etter neoadjuverende behandling. Studien fortsetter med tanke på å nå det primære endepunktet hendelsesfri overlevelse (EFS). PCR- og eventfrie overlevelsesdata (EFS) vil bli presentert på en kongress når EFS-dataene er modne.

Ingen uventede bivirkninger

Ifølge pressemeddelelsen var bivirkningsprofilen sammenlignbar med den som er sett i lignende studier  og tilføyelsen av durvalumab til kjemoterapi førte ikke til flere mislykkede operasjoner sammenlignet med utelukkende kjemoterapi.

AEGEAN er en randomisert, dobbeltblindet fase III-studie som undersøker durvalumab som perioperativ behandling for pasienter med operabel stadie IIA-IIIB NSCLC, som uansett PD-L1-uttrykk ikke er EGFR- eller ALK-positive. 802 pasienter ble randomisert til å motta 1500 mg durvalumab hver tredje uke pluss kjemoterapi eller placebo pluss kjemoterapi i fire serier før operasjonen, etterfulgt av durvalumab eller placebo hver fjerde uke i opptil 12 serier etter operasjonen. Studien utføres i 264 centra over hele verden.