NSCLC-pasienter over 70 år har dårlig effekt av COVID-19 mRNA-vaksiner

Pasienter over 70 år med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) har en dårligere respons på COVID-19 mRNA-vaksiner enn pasienter under 70 år, viser en ny studie.

Studien, publisert i tidsskriftet Journal of Clinical Oncology, har undersøkt antistoffresponsen hos 82 pasienter med NSCLC etter at de har fått primær SARS-CoV-2 mRNA-vaksine samt booster. Pasientenes vaksinerespons ble sammenlignet med responsen hos 53 friske frivillige. Vaksineresponsen ble bestemt fra blodprøver som ble analysert for SARS-CoV-2-spesifikke antistoffer.

Dataene viser at størstedelen av de inkluderte NSCLC-pasientene genererte en antistoffrespons som var sammenlignbar med den responsen som ble observert i den friske kontrollgruppen. En subgruppe  bestående av 25 prosent av pasientene hadde imidlertid en dårlig antistoffrespons, noe som resulterte i at den samlede pasientgruppen hadde et seks til sju ganger lavere nivå av SARS-CoV-2-spesifikke antistoffer i blodet etter vaksineringen enn den friske kontrollgruppen (p ≤ 0.0001). Subgruppen var karakteriseret av at pasientene var over 70 år.

Lavere respons ved visse varianter

Studien viser videre at antistoffresponsen hos de pasientene som hadde Delta-, Beta- og særlig Omicron-varianten av SARS-CoV-2 var signifikant lavere enn responsen hos de pasientene som hadde villtype-varianten. Booster-vaksinering medførte en signifikant stigning i både bindende og nøytraliserende antistofftiters til villtype- og Omicron-varianten, men to til fire måneder etter booster-sprøyten var de nøytraliserende antistofftiters til Omicron-varianten redusert markant (fem til sju gangers fall).

Forskerne bak studien påpeker at det er nødvendig å sette i gang nye studier - som kan bidra til å identifisere de underliggende mekanismene og avdekke årsakene til den dårlige antistoffresponsen hos eldre pasienter med NSCLC etter SARS-CoV-2 mRNA-vaksinen. Disse studiene bør undersøke den vaksineinduserte T-celleresponsen for å finne ut om det både er det cellulære og det humorale som er kompromittert, heter det.