- Årsaken til den sterke økningen blant kvinner ligger nok i røykevanene, at kvinner startet å røyke senere enn menn, sier Åslaug Helland.

Kvinner for første gang på lungekrefttoppen

For første gang i historien topper nå kvinner statistikken over lungekreft i Norge. Mens forekomsten blant menn synker, øker den blant kvinner.

Kreftregisterets ferskeste tall viser at de 3320 nye tilfellene av lungekreft (2019) fordeler seg med 1661 blant kvinner og 1659 blant menn.

De siste 20 årene har forekomsten av lungekreft blant kvinner over 50 år økt kraftig.

Antall tilfeller per 100.000 er om lag 55 for kvinner og 62 for menn.

- Vi ser at trenden fra i 2017 fortsetter, og ser en reduksjon i antall menn som får lungekreft, noe som er svært gledelig. Dessverre er det ikke liknende positiv utvikling for kvinner, som for første gang i 2019 har passert menn i antall tilfeller, skriver Kreftregisteret.

Helt siden 1990-årene har det samlede tallet på lungekrefttilfeller steget år for år, men i 2013 var det færre nye tilfeller enn året før, og forskere regner med at nedgangen i raten for menn vil fortsette.

Median alder for lungekreft er 71 år for begge kjønn, det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 71 år.

Røyking årsaken

- Årsaken til den sterke økningen blant kvinner ligger nok i røykevanene, at kvinner startet å røyke senere enn menn, sier Åslaug Helland, professor og overlege ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus.

I en periode var det svært mange kvinner som røykte og noen av disse kvinnene får lungekreft flere tiår etterpå.

Fortvilte pasienter

Helland sitter også som hovedstyremedlem i Lungekreftforeningen. Der svarer hun på spørsmål fra pasienter og pårørende i kanalen «Spør lungekreftlegen», på foreningens nettsider.

Mange av kvinnene som henvender seg gir uttrykk over fortvilelse over valgene de tok tidligere i livet.  Helland mener det er viktig å snakke med pasientene som får denne belastende diagnosen, som er knyttet til mye skam.

- Det er veldig forståelig at man tenker på hvor dumt det var å begynne å røyke, men mitt råd er å ikke bruke mye energi på å angre. Men jeg pleier å si at vi vet at behandling virker bedre hvis man klarer å slutte å røyke, sier Åslaug Helland.

Lever lengre

Det nasjonale kvalitetsregisteret for lungekreft viser at kvinner som får påvist lungekreft lever lengre enn menn.

Ettårs-overlevelse blant kvinner er 60,1 pst. (mot 45 pst for 10 år siden), mens ettårs-overlevelsen blant menn er 52,8 pst ( mot 35.5 pst for 10 år siden).

Femårs-overlevelse blant kvinner er 29,1 pst (mot 18,4 pst for 10 år siden). Femårs-overlevelse blant menn er 22,8 pst (mot 12 pst for 10 år siden).

Man kjenner ikke årsaken til hvorfor kvinner lever lengre enn menn.