Skip to main content

Høydose stråling dobler nesten overlevelsen for pasienter med SCLC

Fase III-studien THORA viser betydelig overlevelsesgevinst for pasienter med småcellet lungekreft (SCLC) som fikk høydose stråling. Det er den første positive randomiserte studien på strålebehandling for denne pasientgruppen på over 20 år, og studien vil ha stor betydning for pasienter i fremtiden, sier studiets førsteforfatter.

Under ASCO-kongressen ble de endelige overlevelsestallene fra den randomiserte THORA-studien lagt frem. I fase 2-studien har pasienter SCLC i begrenset stadium fått høydose strålebehandling gitt med to stråledoser per daglig. Dette gir bedre overlevelse sammenlignet med standard stråledose.

Dette er resultatet av en studie som er gjennomført ved 22 sykehus i Norge, Sverige og Danmark. Studien ble først publisert i Lancet Oncology i 2021. Nå presenterer vi de endelige overlevelsestallene, sier førsteforfatter Bjørn Henning Grønberg, kreftforsker og overlege ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU.

– Det er den første positive randomiserte studien på strålebehandling for denne pasientgruppen på over 20 år og den viser en betydelig overlevelsesgevinst for de som fikk høydose stråling. Median overlevelse er nær fordoblet og antall som ble kurert økte med over 40 prosent. Det var heller ikke mer bivirkninger blant de som fikk den høye stråledosen, sier han.

SCLC tar flest liv

Lungekreft er den kreftsykdommen som forårsaker flest dødsfall i Norge. Hvert år får 3300 pasienter diagnosen, og 2200 dør av sykdommen. Det utgjør mer enn fem prosent av alle dødsfall i landet vårt. Den mest aggressive undergruppen av lungekreft er småcellet lungekreft (SCLC). Den utgjør bare 13-15 prosent av alle lungekrefttilfellene, men forårsaker likevel tre til fire prosent av alle kreftdødsfall (død av alle kreftformer).

– Standardbehandling for denne pasientgruppen er samtidig cellegift og strålebehandling. Noen blir kurert av dette, mens andre får tilbakefall. Dette er en pasientgruppe som det ikke er så mye forsket på. Som man ser i den siste rapporten fra Kvalitetsregisteret for lungekreft fra Kreftregisteret ser vi at det har vært en svært gledelig forbedring i overlevelse for lungekreft generelt siden årtusenskiftet, men for småcellet lungekreft har det nesten ikke vært noen bedring i denne perioden, sier Bjørn Henning Grønberg.

Bjørn Henning Grønberg og forskerteamet ville sjekke om høyere dose stråling kunne gi bedre overlevelse. Gjennom å begrense strålefeltene ved bruk av PET CT og å bruke moderne stråleteknikker, ville de undersøke om det var mulig å gi to stråledoser daglig til en høyere dose enn det man tidligere har ansett som maksimal tolerabel dose. 170 pasienter deltok i undersøkelsen.

OS nesten fordoblet

De endelige resultatet viser at medianoverlevelsen nesten ble fordoblet fra 22,6 måneder til 43, 6 måneder. Antall pasienter som ble kurert økte med over 40 prosent. Etter fem år var det 40 pasienter, 4 prosent som var i live i høydosearmen, mot 28,4 prosent i kontrollarmen.

– Dette utgjør forskjeller som har stor betydning for pasientgruppen, sier Bjørn Henning Grønberg.

Både Norge, Sverige og flere andre land har endret retningslinjene etter de positive funnene. Det vil etter hvert også komme mer data fra Grønberg og forskergruppen hans. Blant annet har de samlet inn vevs- og blodprøver, og vil bruke dette materialet til å prøve å finne hvilke pasienter som har effekt av den høyere stråledosen, og hvem som har høyest risko for spredning til hjernen.

Videre planlegger forskningsgruppen å evaluere effekten av å endre standardregime i Norge til den høye dosen ved å analysere data fra Kreftregisterets årsrapport i en fase 4-studie.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.