Tagrisso endelig godkjent til ikke-småcellet lungekreft med EGFR-mutasjon

Fra mai kan Tagrisso (osimertinib) benyttes til behandling for pasienter med ikke-småcellet lungekreft med EGFR-mutasjon, i det offentlige.

Norske lungeleger har ventet i flere år på å kunne ta i bruk osimertinib til pasienter med lokalavansert eller metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft. Nå har Beslutningsforum for nye metoder – i sitt møte i forrige uke - sagt ja til denne behandlingen. Den er godkjent også som andrelinjebehandling for pasienter med EGFR T790M-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft.

Ikke-småcellet lungekreft er en alvorlig diagnose. At osimertinib (Tagrisso) nå er godkjent også i Norge, betyr at man har flere behandlingsalternativer for denne pasientgruppen.

Ifølge Odd Terje Brustugun, leder i Norsk lungekreftgruppe, blir dette en ny standardbehandling for disse pasientene.

Osimertinib er godkjent for førstelinje for alle EGFR-pasienter. I andrelinje kan den gis til pasienter som har fått en annen EGFR-hemmer først, dersom de har denne T790-mutasjonen, som 60 prosent omtrent har.

Mindre bivirkninger

- Hva er fordelene med dette nye medikamentet? Lever pasientene lenger?

- Erfaring viser at pasienter har langt mindre bivirkninger når de bruker Tagrisso sammenlignet med de andre EGFR-hemmerne. Spesielt hudutslett og diarè var problematisk for mange, med Tagrisso er disse plagene mye mindre uttalt. Og fra kliniske studier ser vi at Tagrisso sammenlignet med de eldre EGFR-hemmerne har betydelig lengre effektvarighet. Spredning til hjernen forekommer langt sjeldnere hos pasienter som får Tagrisso sammenlignet med de andre medisinene.  

Brustugun antar at behandlingen vil være aktuell for 10 prosent av dem med adenokarsinom, og dette tilsvarer om lag 150 pasienter årlig.

Lavere pris

Grunnen til at det har tatt såpass lang tid å få dette medikamentet godkjent i Norge er den høye prisen. Nå er den forhandlet ned, og vil gjelde fra 1. mai.

Medikamentet fikk senest avslag i Beslutningsforum i 2019, men har vært godkjent i EU siden 2016.