Skip to main content

Langtidsdata bekrefter Libtayos plass i behandlingen av avansert NSCLC

Etter en 35 måneders oppfølging er overlevelsesfordelene av Libtayo (cemiplimab) minst like uttalt som etter ett år for pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). 

Dette viser langtidsdata fra fase III-studien EMPOWER-Lung1, som bekrefter medikamentets plass som førstelinje monoterapi for pasienter med NSCLC. 

Ved 35 måneders oppfølging var median total overlevelse (OS) blant pasienter med PD-L1-ekspresjon på minst 50 prosent totalt 26,1 måneder i Libtayo-gruppen (95 % KI 22,1–31,8; 149 [52 prosent] av 284 døde). Som kontrast, i cellegiftgruppen, var median OS 13,3 måneder (10,5–16,2; 188 [67 prosent] av 281 døde) (HR=0,57, 95 % KI 0,46–0·71; p<0,0001). Median progresjonsfri overlevelse (PFS) var 8,1 måneder i Libtayo-gruppen mot 5,3 måneder i cellegiftgruppen (HR=0,51, 95 % KI 0,42–0,62; p<0,0001). I tillegg resulterte fortsatt Libtayo-behandling pluss annenlinjekjemoterapi (n=64) i en median PFS på 6,6 måneder og en OS på 15,1 måneder. 

På bakgrunn av resultatene konkluderer forskerne bak studien med at å føye kjemoterapi til Libtayo ved progresjon kan utgjøre en ny andrelinjebehandling for pasienter med avansert NSCLC. 

Sikkerhetsprofilen for Libtayo ved 35 måneder og for fortsatt Libtayo pluss kjemoterapi var generelt konsistent med det tidligere observerte for disse behandlingene og uten nye sikkerhetssignaler. De vanligste grad 3-4 bivirkningene var anemi (fire prosent i Libtayo-gruppen mot 17 prosent i kontrollgruppen), nøytropeni (én prosent mot 10 prosent) og lungebetennelse. Den nye analysen ble nylig publisert i The Lancet Oncology.

Om EMPOWER-Lung 1

I EMPOWER-Lung 1 deltok pasienter med plateepitel eller ikke-plateepitel avansert NSCLC. Totalt deltok 712 pasienter, hvorav 85 prosent menn. Halvparten av pasientene hadde en PD-L1-ekspresjon på minst 50 prosent. Pasientene ble tilfeldig fordelt til enten intravenøs Libtayo 350 mg hver tredje uke i opptil 108 uker eller inntil sykdomsprogresjon (357 pasienter), eller utrederens valg av kjemoterapi (355 pasienter). Pasienter med sykdomsprogresjon på Libtayo kunne fortsette med stoffet – samt et tillegg av opptil fire sykluser med kjemoterapi. Her ble responsen vurdert opp mot en ny baseline, definert som siste skanning før oppstart av kjemoterapi.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.