USA utvider målgruppen for lungekreftscreening

Aldersgruppen for hvem som tilbys en årlig lavdose CT-scanning (LDCT) skal i USA utvides til å inkludere røykere helt ned til 50-årsalderen. Det anbefaler den amerikanske task force USPSTF.

Den nye  erklæringen er publisert i tidsskriftet JAMA.  Ifølge USPSTF skal LDCT nå tilbys årlig til røykere i alderen 50 til 80 år med 20 års røykehistorikk. Det inkluderer også de amerikanerne som har sluttet å røyke for 15 år siden. Den nye erklæringen utvider  dermed målgruppen for screeningprogrammet  fra det tidligere anbefalte aldersintervallet på 55-80 år og reduserer røykeeksponeringen fra 30 til 20 pakkeår.

Rådgivingen er basert på resultatene av en modelleringsundersøkelse som også er offentliggjort i JAMA. Undersøkelsen indikerer at disse endringene sannsynligvis vil resultere i flere fordeler enn tilfellet var ved de amerikanske kriteriene fra 2013. LDCT-strategiene som bruker en 20-års terskel, ble dermed estimert til å forhindre 469-558 dødsfall per 100.000 individer i live i en alder av 45 år versus 381 per 100.000 med en 30-pakkeårs cut-off, hvilket resulterte i 6018-7596 versus 4882 oppnådde leveår.

Den nedre eksponeringsterskelen var imidlertid også forbundet med en høyere grad av falske positive resultater (1,9-2,5 vs. 1,9 pr. person screenet i 100.000 innbyggere), dødelig overdiagnose (83-94 mot 69 pr. 100.000) og strålingsrelatert lungekreftsdødsfall (29,0-42,5 mot 20,6 pr. 100.000), konkluderte forskerne bak undersøkelsen.

Balansen mellom fordeler og  ulemper forbundet med LDCT-screening hos høyrisikorøykere er for øvrig blitt vurdert i en systematisk review publisert i JAMA. Her ble fordelene og  ulempene vurdert ved inkludering av flere i screeningprogrammet.