Skip to main content

Enhertu anbefalt i EU for pasienter med HER2-mutert lungekreft

Antistoffkonjugatet Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) har mottatt en positiv uttalelse fra CHMP som behandling for pasienter med avansert HER2-mutert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Den nye indikasjonen for NSCLC gjelder for Enhertu som monoterapi for behandling av voksne pasienter med avansert NSCLC hvis svulster har en aktiverende HER2 (ERBB2) mutasjon og som krever systemisk behandling etter platinabasert kjemoterapi med eller uten immunterapi.

I august 2022 ble Enhertu godkjent i USA for behandling av pasienter med tidligere behandlet inoperabel eller metastatisk HER2-mutert NSCLC.

Når endelig godkjenning er gitt av EU-kommisjonen, vil Enhertu bli EU-godkjent for behandling av HER2-positiv brystkreft, avansert HER2-positiv gastrisk eller gastroøsofageal junction (GEJ) adenokarsinom og HER2-mutert NSCLC.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.