Skip to main content

Opdivo pluss Yervoy gir vedvarende OS-forbedring ved metastatisk NSCLC

Førstelinje Opdivo (nivolumab) pluss Yervoy (ipilimumab) viser en signifikant overlevelse (OS)  sammenlignet med cellegift hos pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Dette viser de siste dataene fra CheckMate 227-studien (abstrakt #OA14.03), som ble presentert på årets WCLC-kongress.

De nye dataene, som har en minimumsoppfølging på 73,4 måneder, bekrefter de overbevisende OS-fordelene med nivolumab pluss ipilimumab vist i tidligere analyser. Spesielt OS-raten etter seks år signifikant høyere med nivolumab pluss ipilimumab sammenlignet med cellegift -henholdsvis 22 prosent mot 13 prosent. For pasienter med tumor PD-L1 ≥1 prosent eller <1 prosent var tallene 16 prosent mot fem prosent

Det representerer et betydelig fremskritt i behandlingen av metastatisk NSCLC, vurderte studiens hovedforfatter Solange Peters fra Lausanne Universitetssykehus i Sveits.

– Resultatet vårt gir et overbevisende argument for potensialet til nivolumab pluss ipilimumab i behandlingen av metastatisk NSCLC. Den forlengede overlevelsen og forbedrede livskvaliteten sett med nivolumab pluss ipilimumab understreker potensialet for et paradigmeskifte i behandlingsstrategier, sier hun i en pressemelding.

Forbedret livskvalitet

Kombinasjonen nivolumab pluss ipilimumab på tvers av alle undergrupper gjorde det også bedre når det kom til objektive responsrater (ORR), varighet av respons (DoR) og helserelatert livskvalitet (HRQoL).

Spesielt oppnådde pasienter med reduksjon av tumor signifikant forbedret OS når de fikk nivolumab pluss ipilimumab sammenlignet med cellegift. I tillegg viste studiens omfattende vurdering av pasientenes HRQoL en klar sammenheng mellom bedre baseline HRQoL og forbedret OS, uavhengig av behandling.

CheckMate 227-studien inkluderte voksne med stadium IV eller tilbakevendende NSCLC, ekskludert pasienter med kjente EGFR/ALK-endringer og med ECOG-ytelsesstatus på ≤1. Pasientene ble delt inn i forskjellige kohorter basert på PD-L1 tumorekspresjonsnivåer og ble randomisert til å motta enten nivolumab pluss ipilimumab, nivolumab alene, nivolumab pluss kjemoterapi, eller cellegift alene.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.