Skip to main content

Tecentriq godkjent som adjuvant immunterapi

Adjuvant immunterapi er nå innført til pasienter som er operert for ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i Norge.

Beslutningsforum vedtok i slutten av september å innføre Tecentriq (atezolizumab) som monoterapi til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon og platinabasert kjemoterapi av voksne pasienter med NSCLC med høy risiko for tilbakefall.

Tarje Onsøien Halvorsen

– Det er gledelig at adjuvant immunterapi er innført til pasienter som er operert for NSCLC. Pasienter som har gjennomgått radikal kirurgi og platinumbasert adjuvant kjemoterapi for stadium II eller III er aktuelle for behandlingen. I tillegg er det et krav om at tumor er EGFR og ALK negativ og har PD-L1 uttrykk på 50 prosent eller mer. Dette vil utgjøre 100 til 150 pasienter i året i Norge, sier Tarje Onsøien Halvorsen, overlege med lungekreft som fagområde ved Kreftklinikken St. Olavs.

Godkjenningen er basert på data fra IMpower 010-studien.

Øker overlevelsen

IMpower 010-studien viste i en publikasjon fra 2021 at adjuvant immunterapi med atezolizumab øker den sykdomsspesifikke overlevelsen signifikant. Effekten var størst nettopp i gruppen med PD-L1 uttrykk over 50 prosent, hvor risikoen for tilbakefall var mer enn halvert med en hazard ratio på 0.43 (0.27–0.68). Bivirkningene var som forventet av immunterapi.

– Forfatterne av IMpower 010 studien viste de første preliminære overlevelsestallene på WCLC i 2022, hvor femårs overlevelsen var 84,8 prosent mot 67,5 prosent for pasienter med PD-L1 uttrykk over 50 prosent som mottok adjuvant immunterapi. Disse overlevelsesanalysene ble publisert for et par måneder siden og er svært lovende i påvente av de endelige dataene, sier Tarje Onsøien Halvorsen.


Totalt 150 pasienter

Behandlingen innføres for pasienter som opereres for stadium II og III ikke-småcellet lungekreft med PD-L1 uttrykk 50 prosent eller høyere og som ikke har mutasjoner i ALK eller EGFR.

– Behandlingen innebærer ett år med infusjoner hver tredje uke etter at man avslutter fire kurer kjemoterapi, sier Vilde Drageset Haakensen, spesialist i onkologi og overlege ved avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus.

–  Tallene for totaloverlevelse er ikke modne, men da det ble publisert oppdaterte tall i sommer* så man at etter fire år lever 85 prosent av pasientene som har fått atezolizumab adjuvant, mot 70 prosent av de som ikke har fått det. Dette er en forskjell som absolutt er signifikant og vi er derfor svært glade for å kunne tilby denne behandlingen til våre pasienter.

*Overall survival with adjuvant atezolizumab after chemotherapy in resected stage II-IIIA non-small-cell lung cancer (IMpower010): a randomised, multicentre, open-label, phase III trial

Godkjenningen gir håp

Behandling innen lungekreft som dytter på sykdomsprogresjon i riktig retning er viktig og gir håp, sier Kari Grønås, leder av Lungekreftforeningen.

– Denne behandlingen ser potensielt ut til å kunne kurere flere pasienter. Å bli diagnostisert med lungekreft er dramatisk, og vi må huske på at lungekreft fremdeles er en sykdom med dårlig prognose som trenger nye fremskritt, sier hun.

Hun forteller at behandlingen ble søkt Nye metoder for 16 måneder siden.

– Vi skulle selvfølgelig ønsket at denne behandlingen ble godkjent for bruk for denne pasientgruppen mye tidligere. Når det er sagt, er vi veldig glade for at denne behandlingen er godkjent til bruk i dag. Denne behandlingen kommer på toppen av dagens behandling som er kirurgi og kjemoterapi. Denne kombinasjonen er velkjent innen andre områder.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.