- Vi kan ikke se at pasientene hadde flere bivirkninger, og det er oppløftende at så mange av pasientene vi har behandlet her i Trondheim åpenbart er kurert, sier Bjørn Henning Grønberg.

Ønsker at stråling med 60 Gy skal bli standard behandling

Pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium som fikk ei uke ekstra stråling har betydeligt bedre overlevelse, viser en studie fra NTNU i Trondheim.

- Alle pasienter med denne diagnosen i begrenset stadium ser ut til å ha nytte av behandlingen, sier overlege Bjørn Henning Grønberg.

Bjørn Henning Grønberg, som er professor og forsker ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU, forteller om svært gode erfaringer med denne eksperimentelle metoden. Foreløpig vet vi ikke hvor mange dødsfall som kan bli forhindret om dette blir standardbehandling for alle med småcellet lungekreft ved norske sykehus. Først når forskerne har fullført oppfølgingen som er ferdig i 2023 er det mulig å si noe sikkert. Studiets nyeste resultater er publisert i The New England Journal of Medicine

Bedre overlevelse

Internasjonalt gis tilbudet til flere, og ved St. Olavs hospital i Trondheim får alle med slik diagnose nå denne behandlingen.

- Vi kan ikke se at pasientene hadde flere bivirkninger, og det er oppløftende at så mange av pasientene vi har behandlet her i Trondheim åpenbart er kurert, sier Bjørn Henning Grønberg.

- Hva var bakgrunnen for at dere hadde en hypotese om at mer stråling kunne bedre overlevelsen for dem med småcellet lungekreft?

- En god del pasienter får tilbakefall innenfor strålefeltet. Så hypotesen var at en høyere stråledose kunne gi bedre lokal kontroll og dermed bedre overlevelse, sier Grønberg, og fortsetter:

- Pasientene må være til strålebehandling ei uke lenger enn vanlig. Til gjengjeld får mange flere langvarig sykdomskontroll og de lever lenger. Vi kan heller ikke se at det er noen subgrupper som ikke har nytte av behandlingen.

Studien

I studien, som pågikk fra 2014 til 2018, og som nå er i oppfølgingsfasen fram til 2023, ble det rekruttert 170 pasienter med småcellet lungekreft fra 22 skandinaviske sykehus. Den ene gruppa fikk cellegift og standard strålebehandling til 45 Gy over tre uker, den andre cellegift og stråling til 60 Gy over fire uker. Når man bruker PET CT er det mulig å begrense strålefeltene slik omliggende friskt vev i mindre grad blir berørt.

- Hva slags bivirkninger har metoden? Og hva har dere gjort for å minimalisere bivirkninger?

- Den viktigste bivirkningen er svelgsmerter. Dette er minimert ved å redusere strålefeltene. Tidligere bestrålte man større områder for å dekke lymfeknutestasjoner hvor det var risiko for spredning. Nå bestråles kun de lymfeknutene hvor det er opptak ved PET CT, sier Grønberg. Han understreker at det ikke var mer bivirkninger i høydosearmen enn i kontrollarmen.

Ny anbefaling

Hvilke følger får funnene i studien framover?

- Det norske handlingsprogrammet anbefaler nå 60 Gy. Danskene vil visstnok også endre policy. Flere svenske sykehus har gjort det samme, og jeg vet at andre sykehus i utlandet har begynt å behandle pasienter med småcellet lungekreft med den høye dosen, sier Grønberg, og legger til:

- Men det er alt for tidlig å si noe om i hvilken grad dette vil bli implementert internasjonalt. Jeg vet at mange leger har ventet på at vi skulle publisere våre funn før de vil vurdere å endre anbefalinger, og artikkelen ble først publisert nå i begynnelsen av mars.

Professoren presenterte funnene på ASCO-konferansen i mai, som foregikk på nettet.

- Hvordan var responsen?

- Tja, sånn passe. Det var jo virtuelt så man mister muligheten til å interagere med andre. Men det har vært en jevn strøm av henvendelser etter ASCO, ESMO og nå etter publisering.

- Hvordan jobber dere videre med dette?

- Akkurat nå har vi valgt å implementere 60 Gy i klinisk praksis, mye fordi vi leder en oppfølgende, internasjonal studie på denne pasientgruppen hvor målet er å undersøke om det å legge til immunterapi med atezolizumab etter cellegift og strålebehandling forlenger overlevelsen, sier Grønberg.