- Celleterapi bare for de rike?

Tove Nakken

Den ny type celleterapi, CAR-T-terapi, er i en studie med bl.a norske lymfekreftpasienter vist å ha svært god effekt. Norge er snart eneste land i Europa som ikke har godkjent behandlingen. 

- Det er uforståelig og fortvilende at CAR-T-behandling ennå ikke er tilgjengelig for norske lymfekreftpasienter. Man trenger ikke dra lenger enn til nabolandet Sverige og få behandlingen på et offentlig sykehus der, slik noen gjør, og betaler flere millioner for.  Slik bør det ikke være, sier Tove Nakken, som er nestleder i Lymfekreftforeningen. Hun har også i mange år vært medlem av Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus.

CAR-T-behandling vil kunne redde livet til omslag 15- 20 norske pasienter i året.

Dette er en form for celleterapi der man høster immunceller fra pasienten, genmodifiserer dem og setter dem tilbake igjen i pasienten, der de får oppgaven med å tilintetgjøre kreftcellene.

I den nye ELARA-studien er dette vist å fungere langt over forventning, i følge Arne Kolstad, som har vært med på å utvikle metoden ved Radiumhospitalet og også er medforfatter i studien. Den ble nylig presentert på ASCO-kongressen i USA og fikk stor oppmerksomhet.

Ikke kurabel i dag

Studien omfatter pasienter med follikulært lymfom, det nesthyppigst forekommende typen av non-Hodgkins lymfomer. Med dagens tilgjengelige behandling i Norge regnes denne sykdommen som ikke kurabel.

De 97 pasientene i studien hadde i snitt fått fire eller flere cellegiftbehandlinger og/eller immunterapi før de ble inkludert i studien.

Etter ferdig behandling hadde 86 pst fått tilbakegang i sykdommen, mens hele 66 pst. var sykdomsfri - hadde såkalt komplett remisjon.

Det er i følge Kolstad nødvendig med videre oppfølging av pasientene, både når det gjelder sykdomsutvikling og bivirkninger, men han betegner resultatene så langt som svært lovende.

Gitt avslag tre ganger

Beslutningsforum for nye metoder har behandlet søknaden om godkjenning av CAR-T-terapi for denne gruppen pasienter tre ganger, og ga sitt siste avslag senest i vår.

- Dette viser at man kan ikke stole på at Norge stiller opp om man er syk og trenger ny, effektfull behandling. Vi opplever at det det særskilt er vanskelig å være en del av en liten pasientgruppe når det gjelder tilgang til nye metoder, sier sekretariatsleder i Lymfekreftforeningen Andreas Hole.

Norge er ett av få europeiske land som ennå ikke har godkjent denne behandlingen for voksne.