Adjuverende Keytruda minsker risikoen for tilbakefall ved nyrekreft

Behandling med Keytruda (pembrolizumab) øker sjansen for sykdomsfri overlevelse etter nefrektomi.

– Tallene er i seg selv er lovende, men som alltid trenger man mer oppfølgningstid før man implementerer denne formen for immunterapi i Norge, sier Andreas Stensvold, leder for kreftavdelingen ved sykehuset Østfold.

Det viser de tidlige 24-måneders resultater fra fase III-studiet, KEYNOTE-564, som ble presentert på den amerikanske kreftkongressen ASCO 2021 (abstrakt #LBA5).

I studien deltok 994 clear celle nyrecellekarsinom-pasienter med middels eller høy risiko for tilbakefall, og ingen tegn på sykdom minst et år etter nefrektomi, der primær tumor- og bløtvevsmetastaser ble fjernet fullstendig.

Studien viste en 24-måneders sykdomsfri overlevelse på 77,3 prosent for gruppen som fikk pembrolizumab, sammenlignet med 68,1 prosent for dem som fikk placebo.

Lovende behandling

Risikoen for tilbakefall sank fra 31,9 prosent til 22,7 prosent. Tallet på overlevelse etter 24 måneder var 96,6 prosent for gruppen som fikk pembrolizumab, sammenlignet med 93,5 prosent for de som fikk placebo. Pembrolizumab blir omtalt som en lovende behandling for pasienter som ellers har få behandlingsmuligheter.

– Studien i seg selv er interessant. Det er to års oppfølgingstid og du så jo betydelig reduksjon i død, samt reduksjon i tilbakefall på 31,9 prosent. Tallene i seg selv er lovende, men som alltid trenger man mer oppfølgingstid før man implementerer denne formen for immunterapi i Norge, sier Andreas Stensvold, leder for kreftavdelingen ved sykehuset Østfold. Han har doktorgrad i uroonkologi og er leder av Norsk Urologisk Cancer Gruppe.

Potensiell ny standardbehandling

I dag gis det ingen behandling etter nyrekreftoperasjon. Standardbehandlingen er å fjerne tumoren ved delvis eller radikal nefrektomi, ut fra om pasienter har metastaser eller ei. Der er i dag ingen medisinsk standardbehandling etter operasjon som kan forebygge tilbakefall. Samtidig har tidligere studier av adjuverende behandling skuffet.

– Per nå gir vi ingen behandling etter operasjonen, men det vil nok endre seg på sikt. Samtidig har flere tidligere studier vist økt dødelighet ved medikamentbruk etter operasjon, så vi vil vente litt og se an, sier Stensvold. 

Pembrolizumab kan i fremtiden bli standardbehandling mot clear celle nyrecellekarsinom etter operasjon, i de tilfellene der pasienten har høy eller når middels risiko for tilbakefall.  Dette er en potensiell ny standarbehandling, også i Norge. KEYNOTE-564 sin sykdomsfrie overlevelse understøtter pembrolizumab som en potensiell ny adjuverende standardbehandling for å forsinke tilbakefall hos pasienter som er operert for nyrekreft. Pembrolizumab er allerede tatt i bruk i USA, der de har privat helseforsikting.

– Studien er svært lovende og det blir spennende å følge med på dette videre. Vi bør imidlertid avvente litt før det tas i bruk, for å observere mer over tid, mener Stensvold.

Ikke så bekymret for bivirkningene

KEYNOTE-564 er den første fase III-studien, som undersøker en checkpoint-hemmer som adjuverende behandling til denne pasientgruppen. Inntil videre er det også oppmuntrende resultater med tanke på bivirkninger. Behandlingsrelaterede grad 3-5-bivirkninger forekom oftere hos de som fikk pembrolizumab enn placebo - henholdsvis 18,9 prosent versus 1,2 prosent. Men det forekom ingen behandlingsrelaterte dødsfall blant de som fikk immunterapi.

– Det er også interessant å se på bivirkningene over tid. Som med all immunterapi vil vi se noen bivirkninger, men vi har fått et godt system når det gjelder å håndtere dette. Så jeg er ikke så bekymret for det, men mener altså at vi bør avvente bruken av pembrolizumab foreløpig, sier Stensvold.